ปตท.สผ. รับรางวัลธรรมาภิบาลเอเชีย

ปตท.สผ. รับรางวัลธรรมาภิบาลเอเชีย

ปตท.สผ. รับรางวัลธรรมาภิบาลเอเชีย

            นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย “Asia’s Icon on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ขวา) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี “Asian Corporate Director Recognition Award” ซึ่งมอบให้กับผู้นำที่ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งสองรางวัลมอบโดยนายอัลดริน มอนสอด (กลาง) ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการนิตยสาร Corporate Governance Asia ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U