ปมถวายสัตย์ ฯ ยังไงก็ต้องจบ  แต่เกมแก้รัฐธรรมนูญอีกนานกว่าจะจบ??

ปมถวายสัตย์ ฯ ยังไงก็ต้องจบ  แต่เกมแก้รัฐธรรมนูญอีกนานกว่าจะจบ??

 

ปมถวายสัตย์ ฯ ยังไงก็ต้องจบ  แต่เกมแก้รัฐธรรมนูญอีกนานกว่าจะจบ??

นายจักรยาน

          แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้พิจารณวินิจฉัยปมถวายสัตย์ ฯ ของ "ลุงตู่"พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอกชานายกรัฐมนตรี โดยมีการอรรถาธิบายถึงเหตุผลที่ไม่รับคำร้องว่า ไม่อยู่ในอำนาจตรวจสอบขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญ

          เพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของ ครม. ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์!!

            แต่ปัญหาดังกล่าวก็มิได้จบ  เพราะมีบางความเห็นตีความว่า การไม่รับคำร้องมิใช่คำวินิจฉัยตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จึงย่อมไม่ผูกพันทุกองค์กร

            ทว่ามีความเห็นแย้งว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้อง  ก็ต้องผูกพันทุกองค์กรทุกอย่างต้องยุติ!!

            แม้ว่า "ฝ่ายค้าน" จะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำคร้อง จึงมิใช่เป็นคำตัดสินเรื่องปมถวายสัตย์ ฯ ทำให้ "ฝ่ายค้าน" สามารถซักฟอกได้เต็มที่เพื่อให้ "ลุงตู่" กระทำขัดรัฐธรรมนูญตามที่พวกตนเห็นว่าผิด

            อย่างไรก็ดีมีเสียงเตือนว่า "ฝ่ายค้าน" ไม่มีสิทธิที่จะซักฟอกปมถวายสัตย์ ฯ  เพราะสภาผู้แทน ฯ ก็คือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ย่อมไม่มีอำนาจตรวจสอบเช่นกัน

            ถ้า "ฝ่ายค้าน" เดินหน้าต่อระวังจะเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญเช่นกัน  พรรคฝ่ายค้านอาจโดยยื่นร้องเรียนให้ยุบพรรคทั้งหมดก็ได้เ??

            การเมืองเรื่องยุ่ง ๆ ก็อย่างนี้แหละท่านที่เคารพ  ฝ่ายหนึ่งที่่จะคิดเล่นงานอีกฝ่าย  ก็อาจโดยเล่นงานในข้อกล่าวหาเดียวกัน!?!

            ไม่รู้ว่า "ฝ่ายค้าน" จะเชื่อหรือไม่เชื่อ  หรือไม่สนใจขอลุยแหลกถล่ม "ลุงตู่" ให้หายอยากต่อไปตามกำหนดเดิม  ส่วนจะมีชะตากรรมทางการเมืองอย่างไร  ก็ต้องติดตามชมและดูกันอย่าได้กะพริบตา

            อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด  แต่ "ปมถวายสัตย์"ก็ต้องจบเกม   เพื่อให้ "เกมการเมือง" อีกเกมที่ "ฝ่ายค้าน" ปลุกกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเกม  ก็คือ "เกมแก้รัฐธรรมนูญ"!!

            โดยเฉพาะมีการโหมโฆษณาชวนเชื่อว่า  แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว   ปากท้องของประชาชนจะดีขึ้น??

            ไม่มีใครปฏิเสธว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประเทศชาติใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาติดตามทีละเรื่องสองเรื่อง

            ความจริงแล้วปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่เกิดจากการไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่อยู่ที่ฝีมือของรัฐบาลในขณะนี้ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนที่จะให้ปากท้องของประชาชนไม่เดือดร้อน

            ถ้าสมมตินะสมมติ  ทุกฝ่ายรวมพลังแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขได้สำเร็จตามความต้องการของฝ่ายการเมืองแล้ว  ปัญหาการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องในช่วงนั้นอาจจะยากกว่าเดิมก็ได้

            เพราะสภาวะเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจไทยนั้นยากที่่จะคาดเดาได้!!

            ดังนั้น วาทกรรมชักจูงสมองให้เชื่อนั้น  ก็ต้องใข้วิจารณญานในการใช้สมองคิดด้วยเช่นกัน  อย่าได้หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ  เพราะพูดต่อ ๆ กันมา!!

อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยกับที่มีผู้เสนอความคิดเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้  ก็ต้องใช้ "มธุรสวาจา"ระหว่างกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มใจ

            มิใช่ปลุกกระแสให้เกิดการแตกแยกแบ่งฝ่ายกัน  โดยตอกย้ำว่า ฝ่ายที่ไม่ต้องการแก้ไขเป็นเผด็จกำาร  ฝ่ายที่อยาแก้ไขคือพวกประชาธิปไตย!!

            เพราะจะทำให้อีกฝ่ายปลุกระดมต่อต้านขึ้นมาได้  การแก้ไขที่คิดว่าจะจบเร็วใช้เวลาไม่นานก็กลับกลายเป็นใช้เวลานานเกินควร??

            กรุณาอย่าเอาความคิดพวกตนว่าถูกต้องว่าเป็นประชาธิปไตยกว่าใคร ๆ    ควรรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายอื่นมาผสมผสานรวมกันด้วยเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง

            ที่สำคัญไม่ควรลืมก็คือ "รัฐธรรมนูญ ปี 2560" ได้ผ่านประชามติจากเสียงของประชาชนทั่วประเทศ   ดังนั้น "เกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ครั้งนี้ก็ต้องทำประชามติเช่นกัน

            เพราะเป็นเสียงแห่งอำนาจของประชาชน  จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะเอายังไง!!

            ที่สำคัญอย่าประเมินอำนาจเสียงของประชาชนที่เงียบ ๆ ต่ำเกินไป  ซึ่งผลออกมาอาจทำให้ผู้เรียกร้องพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

          การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าได้ทำอย่างสุดโต่ง  ต้องเดินสายกลางให้ประชาชนที่ถูกอ้างเสมอว่าเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงได้เห็นว่าการแก้ไขมีหนทางเดินให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า แก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อย ๆ เป็นเรื่องดี  เพื่อให้มีการปรับแก้ไขปลดล็อกให้เป็นไปตามสถานการณ์ในอนาคต!!

          ขออย่างเดียว อย่าแก้กันจนเลอะเทอะ  จนต้องโดนฉีกทิ้งอีกก็แล้วกันนะ!!

 

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U