“ประชาธิปัตย์”ขอบคุณประชาชน หลัง 2 โพลดังฟันธง”จุรินทร์”ขึ้นแท่นชิงนายกฯ

“ประชาธิปัตย์”ขอบคุณประชาชน หลัง 2 โพลดังฟันธง”จุรินทร์”ขึ้นแท่นชิงนายกฯ

ประชาธิปัตย์”ขอบคุณประชาชน

หลัง 2 โพลดังฟันธง”จุรินทร์”ขึ้นแท่นชิงนายกฯ

                 “อลงกรณ์”ชี้ผลโพลเป็นเสมือนกำลังใจ แต่หนทางอีกไกล ต้องเร่งทำงานหนักสร้างศรัทธาต่อไป เผยประชุมใหญ่พรรคเดือนหน้า เตรียมประกาศยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์เพื่อประชาชน

                นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(Super Poll)และศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(IRDC POLL)เผยแพร่ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ล่าสุดปรากฎผลสำรวจบุคคลที่เหมาะสม เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตรงกันทั้ง 2 สำนักว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับ 2 และเป็นบุคคลที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 1

                พรรคประชาธิปัตย์ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคทั่วประเทศที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถือเป็นกำลังใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่หนทางของพรรคยังอีกยาวไกล ประชาธิปัตย์ทั้ง 3 กลไกคือ รัฐมนตรี-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคทุกคนต้องเร่งทำงานหนักสร้างศรัทธาต่อไป “ นายอลงกรณ์ยังเปิดเผยอีกว่า ในการประชุมใหญ่พรรคเดือนหน้าจะมีการประกาศยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์เพื่อประชาชนภายใต้การนำพรรคของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

                โดยก่อนหน้านี้สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) รายงานว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 59.3 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  มีอุดมการณ์ ขยันทุ่มเททำงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน มีประสบการณ์การเมืองมายาวนาน เชื่อมประสานทุกฝ่ายฝ่าวิกฤตต่าง ๆได้ ไม่มีประวัติด่างพร้อย จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จุดยืนมั่นคงกับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่พบทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เอื้อผลประโยชน์แก่ครอบครัวและพวกพ้อง เป็นต้น เป็นรองเฉพาะพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาเท่านั้น

                ขณะที่ IRDC POLL รายงานผลสำรวจความเห็นของประชาชน โดยระบุว่า บุคคลที่เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป อันดับ1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16.68% อันดับ 2.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์16.26% อันดับ3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 16.19% อันดับ4 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 12.10% อันดับ5 อนุทิน ชาญวีรกูล 9.85% และอื่นๆ 28.92%

                นอกจากนี้โพลสวนสุนันทายังระบุว่าบุคคลที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุด ปรากฎอันดับ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 15.90% อันดับ2 สุดารัตน์เกยุราพันธุ์ 14.57% อันดับ3 พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา %  10.77% อันดับ4 อนุทินชาญวีรกูล 9.01% อันดับ5 พิธาลิ้มเจริญ 2.11% อื่นๆรวมกัน 28.99% 

 

 

You may also like

คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัล“DG Awards 2021”ด้วยคะแนนรวมสูง 81.58%

คปภ. ก้า