ประชุมสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 5

ประชุมสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 5

ประชุมสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 5

            ทีมบริหารสโมสรซอนต้า กรุงเทพ5 ปี 2563-2565 ประกอบไปด้วย ซอนเซี่ยน. สมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ5 พร้อมคณะทีมบริหาร 2.ซอนเชี่ยน.  อติพร ศิริพัฒน์ นายกรับเลือก, 3.ซอนเชี่ยน.  ณัฐฉรา พูลเกษ อุปนายกที่ 1,4.ซอนเขี่ยน.   สุธายล แซ่ลิ้ม อุปนายกที่ 2,5.ซอนเชี่ยน.วรีลักษณ์ โตสมภาคย์ เหรัญญิก ,6.ซอนเชี่ยน.กนกลดา นวลศรีโชค เลขาสโมสร ได้เปิดประชุมครั้งที่1/2020-2022 เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2563 ณ ห้องKensington Ballroom ชั้น5 โรงแรมThe Berkeley hotel Pratunum   มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม พร้อม สมาชิกใหม่ พิธีรับมอบเข็มเกียรติยศ. และร่วมประชุม รับประทานอาหารร่วมกัน

            ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสาร. เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยม และเป็น  เจ้าของธุรกิจ อสังหา รีสอร์ต ที่เขาใหญ่ และไร่ออกานิกซ์.และธุรกิจ สังฆทาน. ได้ อุทิศตนทำประโยชน์ให้สังคม และได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ5 ในปีนี้

            สำหรับ‪สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5 ก่อตั้งสโมสรเป็นเวลา 25 ปีมีนายกสโมสรจำนวน 14ท่านจำนวนสมาชิก 55 ท่านที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมสอนวิชาชีพให้สตรีที่ด้อยโอกาส ฃ่วยเหลือเด็กด้านการศึกษาและมีส่วนร่วมในการฃ่วยเหลือประชาชนที่ประสบวิกฤตภัยภิบัติธรรมชาติและอื่นๆตามสถานการณ์

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U