ปลูกป่า ปลูกใจ ปลูกคน พัฒนาต้นน้ำยมปีที่ 4

ปลูกป่า ปลูกใจ ปลูกคน พัฒนาต้นน้ำยมปีที่ 4

 

 

 

ปลูกป่า ปลูกใจ ปลูกคน พัฒนาต้นน้ำยมปีที่ 4

          เดินหน้าไม่หยุด!ชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และกรมป่าไม้  พร้อมกับ ปตท. กฟผ. กฟภ.ซีพีเอฟ เปิดโครงการพัฒนาต้นน้ำยม เป็นปีที่ 4 หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องกันมาแล้ว 3 ปี และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

            สำหรับเรื่องนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นแม่งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ซึ่งความสำเร็จจากการปลูกป่าต้นน้ำยม 3 ปีที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธารไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง และได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 300 ไร่ ณ ห้วยดงดำ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

  

            "ขอขอบคุณกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งประชาชนทุกคนที่ช่วยกันปลูกป่าและรักษาป่า เพื่อเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2519 ว่า ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง

            ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธาร จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารไปด้วย"

            สำหรับนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชื่อพรรคพลังประชารัฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่รู้จักกันดีในนาม “พ่อเลี้ยงบุญสิงห์”และได้ร่วมกับชมรมคอลัมน์นิสตฯมาตั้งแต่เริ่มปีที่ 1 กล่าวในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ว่า ยินดีที่ได้ร่วมมือกับชมรมคอลัมน์นิสต์ฯ ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง สำหรับโครงการพัฒนาและฟื้นฟูต้นน้ำยม เนื่องจากต้นน้ำยมเป็น ต้นน้ำแห่งเดียวที่ไม่มีเขื่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษา โดยเฉพาะป่าไม้ ที่เป็นหัวใจในการพัฒนาต้นน้ำยม

            ขณะเดียวกันนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ก็ได้เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาต้นน้ำยมในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 4 แล้ว อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างแท้จริง โดย 3 ปีที่ผ่านมา ในโครงการนี้ได้มีการปลูกป่าไปแล้วประมาณ 260  ไร่ และในครั้งนี้มีเป้าหมายปลูกเพิ่มอีก 300 ไร่

            ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกป่าแล้ว เรายังมีการพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านทั้งพื้นบนและพื้นล่าง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ มีที่ทำกิน จะได้ช่วยกันดูแลป่าไม้ ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่า โดยล่าสุดนี้เราได้เปิดศูนย์เรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิต เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้ จึงขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทธยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการนี้เกิดและอยู่ได้ จนถึงทุกทุกวันนี้

You may also like

ดร.มนพร หนุนสร้างท่าเทียบเรือ กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กุมภวาปี อุดรธานี

ดร.มนพร