ป.ป.ช.ยะลา ตรวจสอบ“ลักลอบตัดไม้” เหตุร้องเรียนบนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา พร้อมแจ้งควมดำเนินคดี

ป.ป.ช.ยะลา ตรวจสอบ“ลักลอบตัดไม้” เหตุร้องเรียนบนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา พร้อมแจ้งควมดำเนินคดี

ป.ป.ช.ยะลา ตรวจสอบ“ลักลอบตัดไม้”

เหตุร้องเรียนบนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา

พร้อมแจ้งควมดำเนินคดี

   ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนการลักลอบ ตัดไม้ โค่นป่า บนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา จากการตรวจสอบพบไม้ป่าหลายชนิดถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอ เป็นจำนวนมาก

ภายใต้การสั่งการของ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา, จนท.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., จนท.ฉก.จ.ยะลา, จนท.กอ.รมน.จ.ยะลา, จนท.ฉก.ตชด.44, ร้อย ฉก.รพศ., จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี, จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง, จนท.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้, จนท.เขื่อนบางลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และทีมงาน สตรอง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา ได้ร่วมประชุม หารือ ชี้แจง กรณี สื่อมวลชนหลายสถานี เสนอข่าว กรณีมีการร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่า บริเวณพื้นที่ เกาะใหญ่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งรายงาน ตามหนังสือ อุทยานแห่งชาติบางลาง ลงวันที่ 21 ธ.ค.66

นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเขื่อนบางลาง โดยมี จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง ชี้แจงรายงานผลตรวจสอบการตรวจสอบการแผ้วถางป่าในเบื้องต้น ในพื้นที่เขื่อนบางลาง และอยู่ในแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ระหว่าง รอ กฎหมายลูกออกมารองรับ และทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างต้นเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) ซึ่งตรวจสอบการแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าถูกแผ้วถางบนเกาะใหญ่ จำนวน 47 ไร่ 4 ตารางวา และมีการแจ้งถือครองที่ดินเกาะ ของ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง)

นอกจากนี้ จนท.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) ได้ชี้แจงว่า ได้เคยให้ประชาชนถือครอง แต่มีการเปลี่ยนมือ เปลี่ยนเจ้าของการครอบครองเป็นคนอื่นมิใช่เจ้าของเดิมซึ่งผิดระเบียบ ที่ดินที่มีการครอบครอง ซึ่งจะมอบให้ผู้อื่นได้ต้องทางมอบโดยทางมรดกเท่านั้น ซึ่งที่ดินที่ถูกตัดไม้ แผ้วถางป่า แปลงดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น นส.3 หรือ โฉนดที่ดิน แต่อย่างใด

นายนพพร บุญโชติตระกูล แจ้งว่า ขอไปดูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายเสียหาย จำนวน 47 ไร่ 4 ตารางวา จริงเสียก่อน ว่าพื้นที่เป็นสวนยางพารา ที่ทำกินของประชาชนต่อเนื่องหรือไม่ เป็นป่าหรือไม่ มีการตัดไม้ขนาดใหญ่ ตัดไม้หวงห้าม ไม้มีค่า ตามสื่อเสนอข่าว หรือไม่ อย่างไร ตามพื้นที่จริง

ต่อมา คณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา พร้อมทีมสตรอง ได้ร่วมกันเดินทางโดยเรือลาดตระเวนของ ฉก.ตชด.44 จำนวน 4 ลำ ไปตามทะเลสาบฮาลา บาลา ในเขื่อนบางลาง จนถึงเกาะใหญ่ กลางทะเลสาบฮาลาบาลา มองเห็นพื้นที่เกาะมีการตัดไม้ แผ้วถางป่าจำนวน 2 แปลง แปลงเล็กมองเห็นลักษณะเป็นสวนยางพาราซึ่งประชาชนทำกินมานานจนถึงปัจจุบัน แล้วเดินทางไปยังป่าแผ้วถางแปลงใหญ่ ที่ จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง ชี้แจงว่าเป็นสวนยางพาราเก่า

ผลการตรวจพบการแผ้วถางป่าแต่ริมน้ำขึ้นไปบนภูเขา บนเกาะใหญ่ ลักษณะพื้นที่มีต้นยางพาราเก่ามานานแล้วบ้างประปราย ลักษณะพื้นที่ต้นยางพาราถูกทิ้งร้างมานาน จนมีต้นไม้ป่าขึ้นใหม่เป็นป่ารก ในมีการแผ้วถางมีต้นยางพาราบ้าง และพบไม้ป่าชนิด ขนาดต่าง ๆ ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก ไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่างวัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า

และตรวจไปบนภูเขาบนเกาะบริเวณด้านใกล้กลางแปลงป่าไม้ถึงแนวภูเขาสูงบางส่วนที่ถูกตัดไม้ แผ้วถางป่าใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่า ไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก เช่น ไม้พญาสัตบรรณ ไม้จวง ไม้ตะเคียน ไม้ก่อ ไม้ขนุนปาน ไม้เอาะ ไม้ยวน ไม้แดงเขา และอีกหลายชนิด ตรวจที่ตอไม้ หน้าตัดของไม้ทุกท่อน ที่ถูกตัด ไม่พบรอยรูปดวงตราของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีประทับแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟัน แผ้วถาง ด้วยมีดพร้า สภาพตอนกลางของแปลงถึงยอดเขา สภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์มากที่ถูกตัดโค่น แผ้วถางป่าใหม่ และสภาพป่าไม้ข้างเคียงแปลงถางมีสภาพเป็นป่าไม้ที่กำลังเติบโตสมบูรณ์มาก ซึ่งพื้นที่ ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า และมีการตัดไม้มีค่า ชนิดไม้หวงห้าม นั้น มอบหมายให้ จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง ตรวสอบ ชนิดไม้ที่ถูกตัด จำนวน ปริมาตร โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไป

นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา และคณะ จนท.พร้อมทีมสตรอง ที่ร่วมตรวจสอบ พื้นที่ป่าไม้ถูกตัดไม้ แผ้วถางป่าใหม่แปลงนี้ ลงความเห็นว่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบนเกาะใหญ่ แปลงนี้ ผู้ที่ตัดไม้ แผ้วถางป่าใหม่ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย ในเบื้องต้น คือ

1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 และ 54

2.พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 16

นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา พร้อม จนท.และ ทีมงานสตรอง ป.ป.ช.จ.ยะลา ที่ตรวจพื้นที่แผ้วถางป่า แจ้งให้ นายอายุ มูแว จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานบางลางที่ บล.2 (ฮาลาซะ) ทราบ ตามข้อกฎหมาย

นายอายุ มูแว จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานบางลางที่ บล.2 (ฮาลาซะ) ตอบ รับทราบ ตามข้อกฎหมายที่เกิดเหตุ ในเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง บริเวณเกาะใหญ่ หรือ เกาะพันไร่ ท้องที่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ทะเลสาบฮาลาบาลา เหนือเขื่อนบางลาง และ ทับซ้อนกับ เขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา

นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา และ คณะ จนท.จึงให้ นายอายุ มูแว จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานบางลางที่ บล.2 (ฮาลาซะ) ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบไม้หวงห้ามที่ถูกตัด คิดคำนวณปริมาตราไม้ ค่าเสียหายไม้ และค่าเสียหายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในพื้นที่ป่าไม้ ตัดไม้ เขตอุทยานแห่งชาติบางลาง ที่มีการตัดไม้ทำลายป่าใหม่ส่วนที่เป็นป่า แล้วแจ้งความต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ดินภูเขาเลื่อนไหลทำให้เกิดน้ำท่วมโดยทั่วไป

 

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding