ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน-หารือข้อราชการ ผวจ.ระยอง

ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน-หารือข้อราชการ ผวจ.ระยอง

ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน-หารือข้อราชการ ผวจ.ระยอง

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) เดินทางเข้าหารือ ข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ ในประเด็นปัญหาทางทะเลในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ต่อไป

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ