ผลสำรวจชี้หนี้นอกระบบไทยต่ำสุดรอบ 10 ปี

ผลสำรวจชี้หนี้นอกระบบไทยต่ำสุดรอบ 10 ปี

ผลสำรวจชี้หนี้นอกระบบไทยต่ำสุดรอบ 10 ปี

 

            ผลการสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลงพื้นที่ทำการสำรวจพบว่า มีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในรอบ 10 ปี ทั้งนี้ นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ปัจจุบัน มีครัวเรือนกว่า 91.1% ยังคงมีหนี้สินอยู่ มีเพียง 8.9% เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป รองลงมาเป็นหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ และบ้าน รวมถึงชำระหนี้เก่า

โดยยอดหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 299,266 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 0.4% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยเป็นหนี้ในระบบ 74.6% ขณะที่หนี้นอกระบบอยู่ที่ประมาณ 26.4% ซึ่งสัดส่วนผู้ที่เป็นหนี้ในระบบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และทำให้ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบลดลงมากสุดในรอบ 10 ปี และคาดว่าในอีก 1 ปี ผู้เป็นหนี้นอกระบบจะลดลง จากมาตรการกำกับดูแลหนี้นอกระบบของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนเอง ก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยครัวเรือนมีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 15,438.92 บาท

ส่วนการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบว่าใช้จ่ายน้อยลง ทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากเห็นว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงกว่ารายได้ จึงต้องการประหยัด ซื้อเฉพาะของจำเป็น นอกจากนี้ บางส่วนใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บางส่วนมีภาระหนี้มากขึ้น มีรายได้น้อยลงและข้าวของราคาแพงขึ้น ขณะที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ผู้ที่ถือบัตรเห็นว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว ทำให้เศรษฐกิจเกิดความคึกคัก และมีความพึงพอใจกับนโยบายดังกล่าว

You may also like

แมงดีแห่งกะลาแลนด์ 2