ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ คนพะเยา

ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ คนพะเยา

ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ คนพะเยา

            พูดถึงเพลงทหารอากาศขาดรัก คงเฉยๆ แต่ฝีมือระดับลูกหม้อ อย่างผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองทัพอากาศ ดูแล จัดระเบียบ บังคับบัญชา พื้นที่ในเขตกองทัพอากาศ มีกำลังพลมากมาย 
วิสัยทัศน์ของสำนักงานผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมือง
            ได้แก่ "เป็นองค์กรชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน พร้อมบริการประชาชน"
            ประวัติ พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ เตรียมทหารรุ่น 20 นายเรืออากาศ รุ่น 27 วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 43 ผ่านหน้าที่หลัก ผบ.หมวดทหารต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน ผบ.กองพันสู้อากาศยาน เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ รองผู้บังคับกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ นายทหารปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ เสนาธิการสำนักผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมืองปี 56 ได้ขยับเป็นรองผู้บังคับการทหารอากาศ และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในกองทัพอากาศให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมได้รับพระราชทานยศ พลอากาศตรี 
            ผู้บังคับการทหารอากาศ พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ มีหลักในการทำงาน ยึดถือ 1.เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9 
            2.การพัฒนาในเรื่องสารสนเทศ Thailand 4.0 ในพื้นที่รับผิดชอบ และบุคลากร ของสำนักงานฯ
            3.คลุกคลีหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เสร็จงานใหญ่สรุปผลส่งข้อมูลเก็บไว้เป็น K.M.คนต่อไปสานต่อได้ง่ายขึ้น 
            4.สร้างขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ จดทะเบียนสมรส รับขวัญทายาทใหญ่ ช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต สร้างอาชีพเสริม งานด้านต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังวินัย จยย.รับจ้างในพื้นที่ให้มีระเบียบและเกิดรายได้กับตนเองและครอบครัว
            5.ทหารอากาศโดยเฉพาะ สห.ทอ.ต้องไม่รังแกชาวบ้าน มีระเบียบวินัย เป็นตัวอย่างในเรื่องต่างๆ อาทิ วินัยจราจรทั้งในพื้นที่กองทัพอากาศ และนอกพื้นที่ สร้างวินัย ระเบียบ เข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่กองทัพอากาศเพื่อลดอุบัติเหตุ 6.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอาศอย่างมีวินัย และสัมฤทธิ์ผล
            กองทัพอากาศ ในฐานะผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ คงสบายใจได้ มีผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง พล.อ.ต.ไกรสิงห์ แก่นการ นายทหารสุภาพบุรุษ ยิ้ม นิ่ง พูดน้อย ทำจริง มีวินัย

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha