ฝนตกหนัก ถนนเละเป็นโจ๊ก

ฝนตกหนัก ถนนเละเป็นโจ๊ก

ฝนตกหนัก ถนนเละเป็นโจ๊ก อบต.ห้วยเฮี้ย ช่วยด้วย!

 

 

 

ฝนตกหนัก ถนนเละเป็นโจ๊ก

อบต.ห้วยเฮี้ย ช่วยด้วย!

                ชาวบ้าน นักเรียน เดือดร้อน ถนนเป็นขึ้เลน หน้าฝนเดินทางลำบาก ระยะทาง 9 กม. ไม่มีหน่วยงานรัฐเหลียวแล

ถนนขึ้เลน ในพื้นที่ ม.6 ต.ห้วยเเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีการปรับปรุงพัฒนา ทำให้ชาวบ้าน 200 ครอบครัว จำนวน 1,300 คน เดินทางลำบาก นักเรียนประสบปัญหารองเท้า ชุดนักเรียนเลอะเทอะ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ เคยมีครูนำนักเรียนป่วยหนักส่ง ร.พ.ในเมืองพิษณุโลก ประสบปัญหารถติดหล่ม ใช้เวลาเดินทางนานเกิน ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขนส่งผักไม่สะดวก ต้องใช้โซ่พันล้อ ทำให้ผักไม่สดและช้ำ เนื่องจากขาดการดูแลถนนหนทาง ไม่มีหน่วยงานใดสนใจ

                จากปัญหาดังกล่าว เป็นพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยเฮี้ย ม.6 ระยะทาง 9 กม. มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนห้วยทรายเหนือ นักเรียน 198 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.3 ประชากรถูกผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวประมาณ 1,300 คน

                ชาวบ้านวิงวอนผ่านสื่อ ช่วยพัฒนาถนนหนทางให้สะดวกปราศจากเลนโคลน อย่าต้อง ปลูกพืชผัก กลางถนนเลย

 

สำนักข่าว Thaibccnews.com

ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รายงาน

You may also like

แมงดีแห่งกะลาแลนด์ 2