ฝันหวาน

ฝันหวาน

ฝันหวานควานหาสังคมอุดมการณ์

 

ฝันหวาน

…………..

ฝันหวานควานหาสังคมอุดมการณ์

มีรัฐบาลสร้างความสุขให้ถ้วนหน้า

มีประชาธิปไตยชอบธรรมจากประชา

มีสถาบันกษัตราตามรัฐธรรมนูญ

 

เป็นนิติรัฐชัดเจนในอธิปไตย

อาณาจักรไทยใครอย่าล้ำมาทำวุ่น

ชาติมั่นคงชีพมั่นคงรัฐเกื้อกูล

และเพิ่มพูลความมั่งคั่งทั้งแผ่นดิน

 

มีนิติธรรมค้ำจุนหลักความชอบธรรม

ซึ่งตอกย้ำเสรีภาพทั่วหน้าสิ้น

เสมอภาคเสมอเหมือนนกโบยบิน

ชี้ถึงถิ่นอิสระภาพไทยศิวิไลซ์

 

มีความยุติธรรมมีน้ำใจมนุษยธรรม

รัฐต้องนำความเป็นชาติทันสมัย

เผด็จการหลงอำนาจต้องหมดไป

ต้องสร้างไทยให้สมนิติธรรมนิติรัฐ

 

ต้องร่วมแรงร่วมใจไล่อภิสิทธิ์ชน

ที่วางตนเหมือนชนชั้นอธิปัตย์

วางอำนาจบาดใหญ่แย่งแดกกินฟัด

ต้องขจัดคอรัปชั่นมะเร็งร้าย-

ทำฉิบหายให้สังคม

 

  เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน