ฝ่ายค้านซักฟอกนโยบาย “ลุงตู่”  อาจส่งผลให้”นาวาเหล็ก” อยู่ยาวกว่าที่คิด??

ฝ่ายค้านซักฟอกนโยบาย “ลุงตู่”  อาจส่งผลให้”นาวาเหล็ก” อยู่ยาวกว่าที่คิด??

 

ฝ่ายค้านซักฟอกนโยบาย "ลุงตู่"  อาจส่งผลให้"นาวาเหล็ก" อยู่ยาวกว่าที่คิด??

นายจักรยาน

            คณะรัฐมนตรีของ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอขา เวอร์ขั่น 2 สามารถเริ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            แต่ละท่านก็เดินทางเข้ากระทรวงของใครของมัน เคารพสิ่งศักดิ์๋สิทธิ์ของแต่ละกระทรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน

                ทว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็ยังไม่สามารถบริหารประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล  เพราะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมร่วม ส.ส. กับ ส.ว. ซึ่งได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่  25-28 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน

                ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัญญัติไว้ว่า  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ

                ด้วยเหตุฉะนี้ ศึกซักฟอกนโยบายรัฐบาลจึงไม่มีผลใด ๆ ที่จะทำให้ "เรือเหล็ก" ปริ่มน้ำของ "ลุงตู่" อัปปางลง เพราะไม่มีการยกมือลงมติไว้วางใจนโยบายรัฐบาลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

                ไม่ว่าจะฝ่ายค้านจะรุมถล่มหนักหน่วงเพียงใด  รัฐบาลก็คงไม่ปล่อยให้ใช้ฝีปากตามสบาย ยังไง ๆ ก็ต้องมี ส.ส.ซีกรัฐบาลลุกขึ้นประท้วงขัดจังหวะและโต้กลับอย่างเจ็บ ๆ คัน ๆ ของแผลแต่ละฝ่ายที่มีอยูในตัวเองเช่นกัน

                ว่ามาว่าจะมีรัฐมนตรีเป้าหมายของ "ฝ่ายค้าน" ประมาณ 6-7 คนที่จะโดนชำแหละพฤติกรรมของแต่ะล่านผ่านสภาอันทรงเกียรติไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังการประชุมสภาทั้งดูทางทีวีและฟังทางวิทยุและหลายช่องทางสื่อโลกอินเทอร์เน็ต

                รับรองว่า  มหกรรมซักฟอกนโยบายของ "ลุงตู่" จะสนุกเร้าใจเคล้าเสียงหัวเราะขำ ๆ ไม่ผิดหวัง!!

                สำหรับข้อมูลของแต่ะละขั้วที่งัดทีเด็ดออกปล่อยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ก็อย่าเชื่อทีเดียวทั้งสองรูหู ควรฟังหูไว้หู  เนื่องจากบางเรื่องก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันที่นำมามาเป็นขนมจีนผสมน้ำยาให้เอร็ดอร่อย

                ทีสำคัญประชาชนที่ได้รับทราบข้่อมูลทั้ง 2 ด้านที่่ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างมีสติสัปชัญญะว่าใครพูดจริงหรือเท็จ??

                โลกโซเซียลมีเดียยุคดิจิทัลนี้  ต้องฟังด้วยความขัวร์แล้วจึงค่อยเชื่อด  ถ้ามีผู้ประสงค์ดีแชร์มั่ว ๆ ปะติดปะต่อบิดเบือนข้อเท็จจริงก็จะส่งผลร้ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้

                ผู้เชี่ยวขาญเรื่องยุ่ง ๆ ทางการเมืองเปิดปากวิพากษ์ว่า การอภิปรายนโยบายรัฐบาล "ลุงตู่" ครั้งนี้เป็นการ "ซ้อมใหญ่" ในการซักฟอกของพรรคฝ่ายค้าน

                เพราะได้ประกาศไว้ว่า  ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1 นี้จะยื่นซักฟอกไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอน!!

                แต่ช้าแต่…รัฐบาลนาวาเหล็กของ "ลุงตู่" ที่แล่นปริ่มน้ำอยู่ในเวลานี้ก็ไม่ถูกทำให้เอียงกะเท่เร่ได้!!

            แหล่งข่าววงในสุดกระซิบมาว่า พรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรคจะรักสามัคคีปรองดองกันไม่ทำให้เหล็กของเรือเกิดสนิมขึ้นมา

                โดยเฉพาะพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลมีเก้าอี้นั่งรัฐมนตรีของ "ลุงตู่ 2" จะไม่ก่อให้เกิดกัดเซาะเรือให้รั่ว และพร้อมใจช่วยกันขับเคลื่อนให้เรือเหล็กวิ่งฉิวไปข้างหน้า

                เพราะแต่ละพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลรอมานานเกือบ 10 ปี รัฐมนตรีบางคนรอมานานกว่า 10 ก็หลายคน!!

                ใครที่คาดคิดว่ารัฐบาล "ลุงตู่" ยุค 2 จะอยู่ได้แค่ปีเดียว  อาจอยู่ยาวจนครบเทอมก็ได้??

            แต่หมายเลข 2 ที่ต่อท้าย "ลุงตู่" อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น "ลุงตู่ 3"จนถึง "ลุงตู่ 4" ตามการหมุนเวียนของเก้าอี้รัฐมนตรีที่เป็นสมบัติผัดกันชม

            ก็เพราะการเมืองเป็นเรื่องเช่นนี้เอง!!

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U