“พลังใจแอกซ่า ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล”

“พลังใจแอกซ่า ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล”

“พลังใจแอกซ่า ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล”

                เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่อยู่คู่โลกเรามาเป็นเวลาหลายล้านปี และถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของระบบนิเวศทางทะเลที่น่าค้นหาและสวยงามมากที่สุดในโลก เต่าแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลตลอดทั้งช่วงชีวิต คอยหาอาหาร ย้ายถิ่นฐาน วางไข่ และขยายพันธุ์เพื่อให้กำเนิดลูกเต่าสู่ท้องทะเล

                เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมอาสาสมัครจากแอกซ่าประกันภัยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเต่าทะเล ภัยคุกคามที่ทำให้เต่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และวิธีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

                นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พวกเราชาวแอกซ่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทุกคนได้ความรู้และสนุกกับกิจกรรมการทำความสะอาดบ่อเต่าและชายหาด ก่อนปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล และพวกเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดโลกร้อนตามความมุ่งมั่นของแอกซ่า”

                ทีมอาสาสมัครจากแอกซ่าประกันภัยยังได้รับเกียรติจากเรือเอก มโนมัย ทุมมณี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์ และช่วยปฏิบัติราชการส่วนแผนงานและธุรการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ที่ได้พาทีมอาสาสมัครฯ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ ในโซนต่างๆ ได้แก่ อาคารบรรยายเต่าทะเล บ้านเต่าทะเล และโรงอนุบาลเต่าทะเล พร้อมอธิบายบทบาทที่สำคัญของเต่าทะเลที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล พฤติกรรมและความจำเป็นในการปกป้องถิ่นที่อยู่ของเต่าทะเล ตลอดจนวงจรชีวิตของเต่าทะเล และการดูแลลูกเต่าทะเลก่อนที่จะนำไปปล่อยสู่ทะเล ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ฯ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

                นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแอกซ่ายังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล เช่น ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่าและขัดกระดองเต่าทะเล โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ  นอกจากนี้ ทีมอาสาสมัครฯ ยังได้ช่วยกันเก็บขยะที่เป็นมลพิษต่อท้องทะเลและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆ  ทั้งนี้ การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเต่าทะลที่เป็นประโยชน์แล้ว ทีมอาสาสมัครฯ ยังสามารถนำข้อมูลความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แอกซ่าประกันภัยได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้าง โดยมีหัวใจหลักที่สำคัญ คือ การเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของลูกค้าและให้ความคุ้มครองกับสิ่งที่สำคัญในชีวิต

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้