พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดสถาบัน “PLUS Eduplex”

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดสถาบัน “PLUS Eduplex”

 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดสถาบัน “PLUS Eduplex”

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เผยโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวต่อเนื่อง เตรียมพร้อมปั้นบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการสร้างโมเดลการเรียนรู้พันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์บุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพในฝัน โดยจัดตั้งสถาบัน“PLUS Eduplex” รวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบ Micro-Learning แห่งแรกของวงการอสังหาฯ พร้อมดึงองค์กรชั้นนำของประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่นายเลิศบัตเลอร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมถ่ายทอดความรู้ ยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

                นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplex กล่าวว่า จากการเติบโตของที่อาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการแรงงานและบุคลากรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบริหารอาคารและที่พักอาศัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งพลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการวางกลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานล่าสุด พลัสฯ ได้จัดตั้งสถาบันแห่งการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “PLUS Eduplex” ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ PLUS Experience Development Center เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานตลอดจนบริการที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานในภาพรวมของอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรของพลัสฯ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 5 คณะ และ 1 ศูนย์พัฒนา ประกอบด้วย คณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม (Facility Management) คณะบริหารจัดการที่พักอาศัยและความปลอดภัย (Property Management Residential & Security) คณะบริหารการขาย (Sales Management) คณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ (International Hospitality and Wellness Management) คณะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Innovative Real Estate Entrepreneurship) และศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการผู้นำรุ่นใหม่ (Inspirational Leadership and Strategic Expertise Center) ซึ่งคาดว่าในปีแรกจะสามารถจัดการอบรมให้พนักงานได้กว่า 200 คน

                จุดแข็งของ “PLUS Eduplex” ประกอบไปด้วยโมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3 ส่วน ได้แก่ 1. Micro-Learning Experience Platformซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ตรงประเด็นใช้เวลาไม่นานผ่านรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์และแชทบอทโดยมีพนักงานร่วมเป็น Digital Teacher ให้ทุกคนสามารถเป็นครูได้ โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง สร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอแบ่งปันทักษะประสบการณ์ทำงานในด้านที่ตนเชี่ยวชาญ 2.Personalized Learning เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะพลัส พร็อพเพอร์ตี้โดยมีอิสระในการเลือกเรียนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้ในลักษณะของ Cross Functional Training ที่เป็นการฝึกอบรมข้ามแผนกหรือข้ามสายงานเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กรอย่าง   

                ล่าสุด พลัสฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ Her Forward เป็นการสอนทักษะงานช่างเบื้องต้นให้บุคลากรหญิงกลุ่มงานธุรการเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านงานช่างที่ไม่จำกัดแค่เพียงผู้ชายเท่านั้นตอบโจทย์ลูกค้าผู้หญิงที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมและ 3. Coach Expertise เรียนรู้จากผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในทุกสายงาน เช่น วิศวกรรม งานบริการ การตลาดและงานขายโดยไม่ยึดถือทัศนคติหรือความเชี่ยวชาญของตนเป็นศูนย์กลาง แต่ให้ความสำคัญและเคารพในมุมมองและความสนใจที่แตกต่างของบุคลากรเพื่อร่วมการพัฒนาและปิดช่องว่างระหว่างวัยสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการ Plus Idea Sharing ที่เป็นเวทีให้พนักงานออกไอเดียในการแก้ปัญหาและต่อยอดการทำงาน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าให้คำแนะนำ จนออกมาเป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน

                และนอกจากโมเดลการเรียนรู้ที่น่าสนใจนี้แล้ว พลัสฯ นับเป็น Property Management รายแรกของประเทศที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ 2 แห่งคือนายเลิศบัตเลอร์ที่ร่วมมือกับบริติชบัตเลอร์ อินสทิทิวส์ ที่พัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ระดับเวิล์ดคลาสให้กับพลัสฯ โดยเฉพาะ สำหรับการอบรมพนักงานเตรียมความพร้อมให้บริการในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ถัดมาคือโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพ มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยสมิติเวชจะเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรของพลัสฯเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ลูกค้าในโครงการผ่านบริการ Plus+ Serviceอาทิ การดูแลประจำวันพื้นฐาน การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพทั่วไป อย่างไรก็ตามในระยะยาวมีเป้าหมายที่จะขยายการให้ความรู้ออกไปยังภายนอก โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับทำการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยพลัสฯ จะส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปร่วมทำการสอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และได้ร่วมฝึกงานกับพลัสฯ ซึ่งในอนาคต คาดว่าจะมีการต่อยอดเปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจเพื่อเข้าฝึกอบรมกับ PLUS Eduplex ด้วยเช่นกัน

                “จากข้อมูลการสำรวจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่าอาคารสูงในกรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่เติบโตได้ดีในปัจจุบันเป็นกลุ่มระดับบน หรือระดับราคา 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป มีอัตราการเติบโต เฉลี่ยถึง 50% ต่อปี ในขณะที่ตลาดแรงงานที่ให้บริการเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี ส่วนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจด้านการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศมีสัดส่วนเพียง 0.5% และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต จากโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานลดลงประกอบกับอัตราการเกิดยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งกลุ่มแรงงานในการบริการภาคอสังหาริมทรัพย์จัดเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะสาขาโดยใช้เทคโนโลยีทดแทนได้น้อย ทำให้ในอนาคตจำนวนแรงงานไม่เพียงพอฉะนั้น สถาบัน PLUS Eduplex จะเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมพัฒนาบุคลากร สร้างแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล” นางสาวสุวรรณีกล่าวสรุป

                ปี 2561 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 218 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6,800,000ตารางเมตร

 

 

 

 

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha