“พะเยา”จัดคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“พะเยา”จัดคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“พะเยา”จัดคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

นายบำรุง  สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการตุลาการ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ข้าราชการกลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความวิวัฒน์พัฒนาของชาติบ้านเมือง เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่ผองพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักกว๊านพะเยา ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาทั้งหมด 9 ครั้ง นับตั้งแต่ พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2530 และในระหว่างที่ทรงประทับสมเด็จย่าทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดิน ทรงนำการปลูกป่าและพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะที่กว๊านพะเยาแห่งนี้ทรงนำราษฎร ข้าราชการ พนักงานของรัฐเก็บผักตบชวา และพัฒนาเป็นงานจักสานเลื่องชื่อมาจนถึงทุกวันนี้

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ