“พาณิชย์”ลุยค้าออนไลน์ เปิดหลักสูตรเด็ดปั้นคนรุ่นใหม่

“พาณิชย์”ลุยค้าออนไลน์ เปิดหลักสูตรเด็ดปั้นคนรุ่นใหม่

“พาณิชย์”ลุยค้าออนไลน์

เปิดหลักสูตรเด็ดปั้นคนรุ่นใหม่

                 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 200 ราย

                นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ดำเนินโครงการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) สถาบัน NEA ได้เชิญกูรูในด้านการทำการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ Thaitrade.com Exim  Bank ไปรษณีย์ไทย TikTok Amazon และ eBay มาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานของรุ่นที่ 4 นี้ได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการรวมมากกว่า 1,000 คน

                โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564  เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 4 ในปีนี้ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z) ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Start Up) ผู้สนใจทั่วไปรวมถึงผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาในหลักสูตรเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การบรรยายหัวข้อ “เปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศ ในยุค E-commerce” เรียนรู้การทำธุรกิจแบบ E-Commerce อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุคของ New Normal และ Digital Disruption ที่มีการแข่งขันสูง พร้อมแนะแนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจออนไลน์  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างธุรกิจออนไลน์บน Platform Amazon” เรียนรู้และเข้าใจถึง platform ระดับโลก ที่มาบอกแนวทางการสร้างธุรกิจบน Amazon และยังเจาะลึกถึงสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE Official Account 360 องศา” อัปเดตเทรนด์และ features ที่กำลังมาแรงบน LINE OA รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจบน LINE สามารถเข้าถึงและมัดใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเห็นผล พร้อมลงรายละเอียดเจาะลึกถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น

                นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษสำหรับชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ในหัวข้อ “ฟื้นเศรษฐกิจ SMEs ภาคอีสาน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” การปรับตัวของ SMEs จังหวัดนครพนม เพราะผลกระทบจาก Covid-19 ในพื้นที่ภาคอีสาน แนวทางในการพัฒนาหรือให้ความรู้ด้าน platform online ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบการในการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงแนะนำการเริ่มต้นการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่แถบภาคอีสาน และการเสวนาหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจภาคอีสาน เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ” เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งแบรนด์ การต่อยอดสินค้ามาจากวัตถุดิบท้องถิ่น การยกระดับสินค้าไปสู่การส่งออกระหว่างประเทศ แนะนำแนวทางในการรับมือและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการนำสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ

                สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 5 ในปีหน้า หรือสนใจหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบัน NEA สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp หรือ Twitter: @NEA_DITP

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ