พิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก ประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพ ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

พิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก ประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพ ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

พิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก

ประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพ

ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

       คณะทำงาน Soft Power Activity ร่วมกับ ผศ.สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ได้จัดสร้างประติมากรรมจำลอง องค์สุริยเทพ เป็นที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่านาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  2. เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพ ขนาดเท่าองค์จริง เพื่อมอบให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
  3. เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน”โครงการ สืบสานภูมิปัญญาเมืองแห่งศิลปะสกุลช่างศรีเทพ”ของ คณะทำงาน Soft Power Activity
  4. เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม
  5. ส่งเสริมบทบาทอันเข้มแข็งของชุมชนศรีเทพในการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

โดยจะมีพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก ในวันจันทร์ ที่ ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นับได้ว่าเป็นการสร้างประติมากรรมจำลอง “องค์สุริยเทพ “  ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก เป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร