พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น เครือปตท. หนุนงานวิจัยฯและการศึกษา

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น เครือปตท. หนุนงานวิจัยฯและการศึกษา

 

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น เครือปตท. หนุนงานวิจัยฯและการศึกษา

                ก้าวไกลไปกับเศรษฐกิจดิจิตอลและประเทศไทย 4.0  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในเครือปตท. โดย คุณอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้นำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตัล และคุณเขมรัฐ โชคมั่งมี หัวหน้าศูนย์ Digital Innovation Technology ผนึกกำลังกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ในความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยพัฒนานวัตกรรมไอซีที ตลอดจนพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ