“ฟอร์ติเน็ต”จับมือ”ม.ศรีปทุม” เสริมทักษะสู้ภัยไซเบอร์บุคลากรไทย

“ฟอร์ติเน็ต”จับมือ”ม.ศรีปทุม” เสริมทักษะสู้ภัยไซเบอร์บุคลากรไทย

“ฟอร์ติเน็ต”จับมือ”ม.ศรีปทุม”

เสริมทักษะสู้ภัยไซเบอร์บุคลากรไทย

………………………………………

เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น

………………………………………….

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย ด้วยข้อตกลงนี้   มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการ นับเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program ของสถาบันอบรมฟอร์ติเน็ต (Fortinet Training Institute) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในการสร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ในฐานะพันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม Network Security Expert (NSE) ที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบันทั่วโลกของฟอร์ติเน็ตและหลักสูตรสำหรับประกาศนียบัตร สอนที่วิทยาลัยนานาชาติและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาประมาณ 150 คนได้รับประโยชน์จากการศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ในการอบรมครั้งแรก และมีสิทธิ์จะเข้าเรียนต่อในระดับ NSE 4 พร้อมมีโอกาสในการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกต่อไป

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะได้ใบประกาศการรับรองจากฟอร์ติเน็ต และจะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรที่เปิดเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรในรูปแบบผสมผสานทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ด้วยตนเองและนำโดยผู้สอนในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกหัดและลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง โดยคาดว่าหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสูงพร้อมกับทักษะด้านการจัดการกับความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยปกป้องเครือข่ายที่ตนเองดูแลจากภัยคุกคามที่มาจากทางไซเบอร์ทั่วโลกและเสริมสร้างโลกดิจิทัลของประเทศไทยให้ปลอดภัย

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “จากรายงานการวิจัยทั่วโลก Fortinet 2022 Cybersecurity Skills Gap แสดงให้เห็นว่า 91% ขององค์กรในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามนั้นได้ยอมรับว่าตนเองประสบปัญหาในการรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไว้ และ 87% ระบุว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมแบบคลาวด์และในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ และเห็นว่าความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญ ในการขยายโอกาสที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และช่วยให้ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมทางดิจิทัลที่ปลอดภัย”

ในส่วนของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติจริงล่าสุดที่ธุรกิจสมัยใหม่ต้องการให้กับนักศึกษาของเรา ทั้งนี้  ความร่วมมือกับผู้นำระดับโลกด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาของเราเข้าถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูง สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะสูงและเพิ่มโอกาสในการทำงานในระยะยาว จากหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต นักเรียนของเราจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นการรับรองของอุตสาหกรรมในระดับโลกอันมีค่า ยิ่งไปกว่านั้น เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราต่ออนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย”

การแต่งตั้งพันธมิตรทางวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของฟอร์ติเน็ตในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะทางไซเบอร์ผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาโดยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตและโครงการพันธมิตรทางวิชาการ ในขณะนี้ พันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วมีมากกว่า 500 แห่งทั่วโลกในกว่า 96 ประเทศ สถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตยังคงทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกเพื่อช่วยพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในโลกไซเบอร์แห่งอนาคต สถาบันทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program  ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้มอบประกาศนียบัตร NSE ไปแล้วถึง 1 ล้านใบ อันเป็นแนวทางที่ช่วยปิดช่องว่างของทักษะทางไซเบอร์ทั่วโลก นอกเหนือจากการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ครั้งสำคัญนี้แล้ว ฟอร์ติเน็ตยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งของหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วโลกต่อไป ด้วยการเพิ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จำเป็นต่อสถานการณ์ภัยคุกคามในกรณีต่าง ๆ จับมือกับพันธมิตรด้านการฝึกอบรมรายใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสได้สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและความรู้ทางไซเบอร์ให้มากขึ้นอีกด้วย

………………………

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต สร้างสรรค์โลกดิจิทัลที่เราเชื่อมั่นและไว้วางใจได้เสมอ ด้วยภารกิจในการปกป้องผู้คน อุปกรณ์และข้อมูลให้ปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม อันเป็นเหตุผลที่บรรดาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดทั่วโลก ผู้ให้บริการ รวมถึงองค์กรภาครัฐบาล ต่างไว้วางใจเลือกใช้ฟอร์ติเน็ต เพื่อเร่งเส้นทางสู่ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคจากฟอร์ติเน็ต ผสานรวมการทำงานให้การปกป้องแบบอัตโนมัติได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางดิจิทัล ช่วยป้องกันรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สำคัญ ข้อมูล แอปพลิเคชัน รวมถึงทุกการเชื่อมต่อต่าง ๆ จากศูนย์ข้อมูล ไปยังคลาวด์ ตลอดจนโฮมออฟฟิศให้ปลอดภัย ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สู่ตลาดโลกมากที่สุด และลูกค้ามากกว่า 615,000 รายทั่วโลก ต่างให้ความเชื่อมั่นให้ฟอร์ติเน็ตช่วยปกป้องธุรกิจของตน ทั้งนี้ ศูนย์อบรม Fortinet NSE Training Institute ซึ่งเป็นโครงการความริเริ่มด้านการฝึกอบรมขั้นสูง หรือ TTA (Training Advancement Agenda) ของฟอร์ติเน็ต ยังมอบโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมการอบรมที่ใหญ่และครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรและโอกาสทางสายอาชีพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ ๆ ได้อย่างทั่วถึง รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com และ Fortinet Blog หรือ FortiGuard Labs  

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ