“ฟิลลิปประกันชีวิต”เสริมคล่องลูกค้าช่วงโควิด -19 กู้เงินตามกรมธรรม์ ด้วยช่องทางออนไลน์

“ฟิลลิปประกันชีวิต”เสริมคล่องลูกค้าช่วงโควิด -19 กู้เงินตามกรมธรรม์ ด้วยช่องทางออนไลน์

“ฟิลลิปประกันชีวิต”เสริมคล่องลูกค้าช่วงโควิด -19

กู้เงินตามกรมธรรม์ ด้วยช่องทางออนไลน์

              ฟิลลิปประกันชีวิต อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ช่วงโควิด-19 ด้วยการกู้เงินตามกรมธรรม์ออนไลน์ (eLoan) ผ่าน Application ‘PhillipLife TH’  โดยไม่ต้องเดินทางมายังสาขา หรือสำนักงานของบริษัทฯ และได้รับเงินเร็วสุดภายในวันทำการถัดไป  ขอกู้ได้สูงสุดถึง  1,000,000 บาท  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยที่ยังคงความคุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์

              การกู้เงินตามกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ (eLoan)นี้ จะช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวล ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปกรอกเอกสารที่สาขา หรือสำนักงานของบริษัทฯ ก็สามารถที่จะขอกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ทันทีตามแบบฉบับของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามฉุกเฉินที่ต้องการตัวช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด eLOAN ถือเป็นเรื่องใหม่ ที่ในปัจจุบันยังมีคนเข้าถึงไม่มาก โดยไม่ทราบว่ากรมธรรม์ของตนสามารถกู้เงินออกมาใช้ได้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 8% ต่อปี  บริการ eLOAN  เป็นการกู้เงินตามกรมธรรม์ (Policy Loan)  ดำเนินการผ่าน ‘PhillipLife TH’  Application บน Mobile Phone หรือ Tablet ทั้งในระบบ iOS และ Andrioid  สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีเอกสาร หรือกระดาษใดๆ มาเกี่ยวข้อง (Paperless) และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆ และได้รับเงินกู้ฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) อย่างรวดเร็วไม่เกิน 1-2 วันทำการ (ขึ้นกับเวลาที่ทำการกู้ฯ) และในทางกลับกัน ผู้เอาประกันจะสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการหักจากบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) เช่นเดียวกัน นับได้ว่าบริการ eLoan นี้มีส่วนช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ได้รับความสะดวก และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้