ฟิวเจอร์พาร์ค”ผนึก กฟผ. เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ลานจอดรถ

ฟิวเจอร์พาร์ค”ผนึก กฟผ. เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ลานจอดรถ

ฟิวเจอร์พาร์ค”ผนึก กฟผ.

เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ลานจอดรถ

                  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ กฟผ. และ Haupcar (ฮ้อปคาร์) เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ที่ ลานจอดรถ Short Stay ฟิวเจอร์พาร์ค สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมาย

                คุณณัฐรินทร์  พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และนายอดิศักดิ์ บางโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด บริษัทรังสิตพลาซ่า จำกัด, นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮ้อปคาร์ ร่วมงานเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ที่ลานจอดรถ Short Stay ของฟิวเจอร์พาร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ผู้มาใช้บริการ ศูนย์การค้าฯ และผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของ HAUP

                สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW จำนวน 3 เครื่อง โดยเป็นช่องจอดที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 2 ช่องจอดและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของ HAUP 1 ช่องจอด สามารถรองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้รวม 3 คัน เปิดให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถจอง ชาร์จ จ่าย ได้ง่าย ๆ ผ่าน Application “EleXA” และสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีจุดให้บริการมากกว่า 500 แห่งในประเทศไทย ผ่าน Application “HAUP”

                ในปี 2564 นี้ EGAT ได้วางแผนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในนาม EleX by EGAT สำหรับเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ราว 43 สถานี ซึ่งเป็นสถานีที่เป็นความร่วมมือระหว่าง EGAT x HAUP จำนวน 3 สถานี และมีสถานีที่ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บริเวณอาคารจอดรถชั้น G อีกจำนวน 4 ช่องจอด โดยคาดว่าจะมีการเปิดใช้งานครบทุกแห่งภายในช่วงปลายปีนี้

You may also like

สมเด็จฯฮุน เซ็น มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์กัมพูชา ให้”กำพล ตันสัจจา” ผอ.สวนนงนุชพัทยา

สมเด็จฯฮ