มติเอกฉันท์ เลือก “ณรงค์ ปานนอก” นั่งประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุฯ

มติเอกฉันท์ เลือก “ณรงค์ ปานนอก” นั่งประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุฯ

มติเอกฉันท์ เลือก “ณรงค์ ปานนอก”

นั่งประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุฯ

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์ไทย จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 เพื่อเลือกประธานฯ และแก้ไขข้อบังคับในบางประเด็นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2566 ณ อาคาร สนง. คอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีสมาชิกสื่อมวลชน ครบองค์ประชุม ได้รับทราบการรายงาน ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับ วาระดำรงค์ตำแหน่งประธานเป็น 4 ปี ติดต่อ 2 สมัย

 

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ เลือกประธานชมรมฯ ซึ่งได้นาย “ณรงค์ ปานนอกเป็นประธานชมรมฯ อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีภารกิจที่ทำต่อเนื่องและต่อยอด เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ต่อไป หลังจากเกิดสถานการณ์ โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้ต้องห่างเหินกิจกรรมไประยะหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

You may also like

สบายๆสไตล์อลงกรณ์

สบายๆสไต