มท.3 เปิดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬอย่างยิ่งใหญ่

มท.3 เปิดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬอย่างยิ่งใหญ่

มท.3 เปิดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬอย่างยิ่งใหญ่

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศขับเคลื่อนการพัฒนา"บึงกาฬโมเดล"

            ซึ่งงานนี้ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ได้เปิดเผยถึงแนวทางดังกล่าวว่า นั่นคือสร้างเมือง สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ ให้ครบทุกด้าน โดยยึดบุรีรัมย์เป็นแบบอย่างการพัฒนา ซึ่งโครงการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬสำคัญๆ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน, โครงการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ, โครงการก่อสร้างทางด่วนอุดรธานี-บึงกาฬ, โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่ายางพารา, โครงการส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Land Mark), เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแบบผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การพัฒนาทั้งหมดนี้จะถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้หากพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬไม่ให้ความร่วมมือดำเนินการ

      “ดังนั้น เราชาวบึงกาฬทุกท่านต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อผลักดันการพัฒนาไปสู่เป้าหมายด้วยกัน” มท.3 กล่า

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย