“มนูญ ศิริวรรณ” นำทัพสื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

“มนูญ ศิริวรรณ” นำทัพสื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

“มนูญ ศิริวรรณ” นำทัพสื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สร้างโอกาสชุมชนใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

            เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนทัพสื่อมวลชน เข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับชุมชน ประชาชน สร้างโอกาสชุมชนได้ใช้พลังงานถูก สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ด้านผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมให้การสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

            นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนั้น จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่ปราศจากมลพิษ ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศดีขึ้น ในขณะเดียวกันต้นทุนการใช้พลังงานก็ถูกลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ต่ำลงตามไปด้วย นอกจากต้นทุนพลังงานที่ถูกลงแล้ว ที่สำคัญยังเป็นพลังงานสะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย

            ทั้งนี้เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น และจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นที่สื่อมวลชนนั้นทำหน้าที่อยู่ ซึ่งการที่สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ ก็จะทำให้สื่อสารกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานเชื้อเพลิงขยะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชน ในทางตรงกันข้ามกลับจะทำให้ชุมชนมีโอกาสได้ใช้พลังงานที่ถูกลงและไม่ก่อมลภาวะ

            นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนจากพลังงานทางเลือกนั้นถูกลงเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น และที่สำคัญภาครัฐก็เข้ามาให้การสนับสนุน เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนสื่อมวลชน หรือประชาชน หันมาใส่ใจในเรื่องของพลังงานทางเลือกมากขึ้น ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเผชิญกับภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใส่ใจ ศึกษาข้อมูลด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถทำให้เกิดพลังงานสะอาดขึ้นในประเทศไทยและสังคมโลกได้ นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U