มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันและบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

                นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร. มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน โดยวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษา จำนวน 124 ทุน มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความประพฤติดีและขาดโอกาสทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อขอรับทุน โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การโรงแรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และ ปวส.

                ต่อจากนั้น นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร.กฤษฎา อัครพัทธยากุล ประธานบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Deone) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนซึ่งมีความสนใจอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าฝึกอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนหน่วยงาน ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha