มอบทุนและรางวัลการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต

มอบทุนและรางวัลการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต

มอบทุนและรางวัลการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต

            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 64 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Le Concrode Ballroom ชั้น 2 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา ทั้ง 64 คน และดีใจอย่างยิ่งที่ปัจจุบันสถาบันศึกษาของไทยได้เปิดการเรียนสอนสาขาวิชาการประกันภัยเพิ่มขึ้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อวงการธุรกิจและภาพรวมของระบบประกันภัย

            บุคลากรด้านประกันชีวิตที่มีคุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมประกันภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้มุมมองเรื่องการประกันภัย  ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บางครั้งอาจต้องคิดนอกกรอบและเร่งปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค และความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น นิสิต นักศึกษาในวันนี้จะกลายเป็นบุคลากรในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานใหม่ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

            “ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา และขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพราะการศึกษาจะถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และขอขอบคุณสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD Center)  จากประเทศญี่ปุ่น  สถาบันประกันภัยไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมประกันชีวิตไทย ที่เห็นความสำคัญการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านการประกันภัย รวมถึงสนับสนุนและสร้างบุคลากรด้านการประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยและประเทศชาติต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

You may also like

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัย