มอบยาและเวชภัณฑ์

มอบยาและเวชภัณฑ์

มอบยาและเวชภัณฑ์

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบยาเวชภัณฑ์

จากคุณบุญชัย กอบสมบัติ เพื่อมอบให้ รพ.สต.ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มูลค่าประมาณ 25,000 บาท

ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันมีคนไข้ประมาณ 1.200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักในภาคการเกษตร มีเชื้อราจากการใส่รองเท้าบู้ท และโรคกระเพาะจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา พร้อมทั้งมีผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย ติดบ้าน 28 ราย ด้อยโอกาส 8 ราย

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร