มอบโทรทัศน์

มอบโทรทัศน์

มอบโทรทัศน์

ครอบครัวบูรณมาตร์ ได้มอบโททัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา นครปฐม ซึ่งเป็นโทรทัศน์ ที่ได้รับมาจาก JESADA TECHNIK MUSEUM ในงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ(แทนพวงหรีด) ของคุณพ่อจิโรจ บูรณมาตร์ เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยนช์ในการเรียนการสอนต่อไป

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U