มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนก่อตั้งโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนก่อตั้งโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนก่อตั้งโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่ ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. เพื่อสนับสนุนก่อตั้งคณะแพททย์ศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวาระที่ มก.ครบรอบ 80 ปี ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่สำคัญของประเทศและประชาชน

You may also like

Terminator ตอนใหม่จะสร้างตามพัฒนาการ AI เจมส์ แคเมรอน รอภาพชัดเจนของเทคโนโลยี หวังว่า Skynet ยังไม่ปล่อยนิวเคลียร์ฆ่ามนุษย์

Terminat