มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วม สวนนงนุชฯ ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชา ทุกวัดทั่วแผ่นดิน

มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วม สวนนงนุชฯ ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชา ทุกวัดทั่วแผ่นดิน

มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วม สวนนงนุชฯ

ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย 999 ต้น

ปลูกเป็นพุทธบูชา ทุกวัดทั่วแผ่นดิน

            ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯพร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศอินเดีย ในโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดิน 999 ต้น ขึ้นถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิชสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                ตามที่มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายขอประทานพระอนุญาตถวายเสนอ โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดิน ซึ่งสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการขยายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่ตรัสรู้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังกล่าว

                ในการนี้ พระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงประทานให้ ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  และนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เดินทางนำต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อนำไปมอบให้คณะสงฆ์ในเขตปกครอง,พระอารามหลวง และวัดในเขตหนตะวันออก เพื่อนำไปปลูกและขยายต่อไปยังทุกวัดเป็นพุทธบูชา ทั่วแผ่นดินต่อไป

You may also like

เผยยอดต่ออายุประกันรถชั้น 1 โตสวนเศรษฐกิจ “ไดเร็ค เอเซีย”ชี้แนวโน้มที่ดีปี 65 ลุยโปรโมทแจกแพคเกจล่องเรือ-ฟรี!

เผยยอดต่