“มูลนิธิที่อยู่อาศัย”รุกสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง มอบ 20 ครอบครัวที่อู่ทอง สุพรรณบุรี

“มูลนิธิที่อยู่อาศัย”รุกสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง มอบ 20 ครอบครัวที่อู่ทอง สุพรรณบุรี

“มูลนิธิที่อยู่อาศัย”รุกสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง

มอบ 20 ครอบครัวที่อู่ทอง สุพรรณบุรี

            มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ผนึก  SC Johnson เนรมิตรสร้างบ้านครอบครัวที่เปราะบาง ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่อง  มุ่งเน้นความช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว- ผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง และคนพิการ เพื่อยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น เน้นส่งเสริมความเท่าเทียมและปลอดภัย นำเสิร์ฟ 20 ครอบครัว

                มูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity) จับมือ บริษัท SC Johnson เริ่มโครงการความร่วมมือตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2564  เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี  กลุ่มเป้าหมายจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยหลายร้อยครอบครัวในประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และฮ่องกง เป็นต้น

             นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) เปิดเผยว่า “บริบทของมูลนิธิดำเนินการช่วยสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เล็งเห็นพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับความยากจนที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในภาคกลางของประเทศไทย ประมาณ 17% ของประชากรในจังหวัดนี้อาศัยอยู่ภายใต้เส้นของความยากจน ต้องอาศัยรายได้จากการเกษตรกรรมหรือค่าแรงรายวันตามฤดูกาล “มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เชื่อว่าครอบครัวที่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นของตัวเอง เป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงเริ่มแรกในการสร้างโอกาสอื่นๆในอนาคต

               ผู้อำนวยการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย  กล่าวต่อไปว่า “ สำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนแถวจำนวนสองหลัง แต่ละเรือนแถวมี 10 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการมุ่งเน้นไปยังที่ครัวเรือนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง และคนพิการ ครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครอบครัวที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีรายได้น้อยและไม่สามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้ หรือเป็นครอบครัวที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้

                ดังนั้นมูลนิธิได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อรับบริจาคในรูปแบบ  อาทิ ส่วนร่วมการบริจาคแรงงานและวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เพื่อเตรียมที่ดินให้มีความพร้อมและช่วยเหลือในการสร้างบ้าน ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง ได้แก่ ดร.ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์  และทางเทศบาลได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งสาธารณูปโภค เช่น การขยายเขตไฟฟ้าและประปา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 2565” 

              ด้านมร. อลัน แวนเดอร์ทอเรน รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของบริษัท SC Johnson กล่าวเสริมว่า “หัวใจในการทำเพื่อสังคม มุ่งให้ความสำคัญการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวที่เปราะบาง “SC Johnson เชื่อเสมอมาว่าเราควรจะมีผลกระทบเชิงบวกในชุมชนทั่วโลก ไม่ว่าเราจะดำเนินการอยู่ที่ใด เราควรช่วยทำให้สถานที่นั้นดีขึ้นเพราะเราอยู่ที่นั่น เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Habitat for Humanity (มูลนิธิที่อยู่อาศัย) ทำให้เรามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเท่าเทียมกัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัว และเรายินดีที่จะสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้”

                 ตบท้ายนายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์  ปลัดอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านใหม่ให้แก่ 20 ครอบครัว  ภายใต้โครงการบ้านปันสุข เป็นโครงการความร่วมมือเป็นครั้งแรกของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) และ บริษัท SC Johnson กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อสนับสนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทำให้วันนี้เกิดภาพความประทับใจ มีรอยยิ้ม ความมสุข พร้อมได้กำลังใจในการก้าวเดินต่อไป ผมในฐานะปลัดอำเภอตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ได้ร่วมมืออย่างดีในการ่รวมกันพัฒนาชีวิตในกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ”

               สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือบริษัทฯใดต้องการร่วมโครงการดีดีกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity) ช่องทาง Facebook มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ line official account @hfht

 

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ