ยินดีอธิบดีกรมมลพิษคนใหม่

ยินดีอธิบดีกรมมลพิษคนใหม่

ยินดีอธิบดีกรมมลพิษคนใหม่

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ดร.เอกชัย เหลืองสะอาด นายกสมาคมสื่อต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย)และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคนใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการแก้ปัญหามลพิษ โดยกรมจะเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับหลายหน่วยงาน หลังจากภาวะมลพิษขยายตัวมากขึ้น

You may also like

ร้านเต้าทึงศรีย่าน ตำนาน 55 ปี

ร้านเต้า