“ยิ้มด้วยกัน”มอบข้าวสาร-ยารักษาโรคให้กับสถานพินิจฯระยอง

“ยิ้มด้วยกัน”มอบข้าวสาร-ยารักษาโรคให้กับสถานพินิจฯระยอง

“ยิ้มด้วยกัน”มอบข้าวสาร-ยารักษาโรคให้กับสถานพินิจฯระยอง

                นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำเพื่อน ๆ คณะจิตอาสาโครงการ วกส.#1 “ยิ้มด้วยกัน”  หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1 ร่วมบริจาคข้าวสาร อุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 และยารักษาโรค รวมมูลค่า 173,800 บาท ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ระยอง โดยมีนายสามารถ  เจนชัยจิตรวณิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายปรพล  อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายปภาวิน  นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมมอบในพิธีดังกล่าว

You may also like

“โลตัส”ฉลอง 28 ปี ตอกย้ำผู้นำวงการค้าปลีกสมัยใหม่ โหมรุก New SMART Retail ลุยเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่

“โ