ยูโอบี หนุนสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ยูโอบี หนุนสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ยูโอบี หนุนสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

            เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัว The Greentech Accelerator โครงการใหม่ระดับโลกที่มุ่งสนับสนุนสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทค ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืนของบริษัทไปข้างหน้า สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกจะมุ่งเน้นโซลูชันกรีนเทคด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

            โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มกรีนเทคและเอสเอ็มอีให้เติบโตและขยายธุรกิจระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย:

                •             เงินทุนสนับสนุนมูลค่าสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) เพื่อช่วยพัฒนาโซลูชันที่แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

                •             ข้อมูลเชิงลึกด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผ่านการอบรมทางธุรกิจ การเสวนา และการจัดสัมมนาออนไลน์

                •             การได้รับคำแนะนำและการเรียนรู้แบบ peer-to-peer ที่จัดขึ้นโดย UOB ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา

                •             และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศของผู้นำในอุตสาหกรรม

                แชนนอน ลุง ผู้อำนวยการ เดอะ ฟินแล็บ กล่าวว่า “จากรายงาน UOB SME Outlook Study ประจำปี 2565 พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ประกอบการSMEs ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการมีธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขากับบริษัทต่างชาติที่กำลังดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดความกังวลต่อการขาดองค์ความรู้และมีทรัพยากรที่จำกัด โครงการบ่มเพาะ Greentech Accelerator เล็งเห็นถึงความจำเป็นในข้อนี้และมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรับมือต่อความท้าทายนี้ได้โดยการให้คำแนะนำในด้านโซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ล่าสุด ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีความเกี่ยวข้องต่อความต้องการในด้าน ESG ของผู้ประกอบการ SME ทั้งในระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการข้ามชาติ”

                เอริก ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “โครงการ Greentech Accelerator คือข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของยูโอบี ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้าของเราและการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และผู้บริโภคในแนวทางปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านกรีนเทค ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงเงินทุนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ SMEs”

            สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator

                โครงการ The Greentech Accelerator ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Sustainability Innovation Program (SIP) ของเดอะ ฟินแล็บ ซึ่งเปิดตัวไปในปีที่ผ่านมา และมีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กว่า 80 ราย กับผู้ประกอบการด้านโซลูชันเทคโนโลยีและพันธมิตร มอบโอกาสให้พวกเขาได้เปลี่ยนผ่านแนวทางการดำเนินงานแบบยั่งยืน โครงการ The Greentech Accelerator จะติดตามการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็วผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ เครือข่ายของอุตสาหกรรม และพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาที่มีความสามารถระดับโลก โครงการจะช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันสามารถรับมือกับต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ SIP และผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างโซลูชันสำหรับพันธมิตรและโครงการนำร่อง ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นเส้นทางการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนได้

            คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator 

                The Greentech Accelerator เปิดรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SMEs ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันด้านกรีนเทคทุกรายที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 6 หรือสูงกว่า โดยเน้นไปที่โซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

                โครงการ Greentech Accelerator ในปีแรกจะเปิดรับ 10 บริษัทเพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มนำร่องโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการโซลูชันของพวกเขาในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับใช้แนวทางและเทคโนโลยีสีเขียวในธุรกิจ โดยสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการโซลูชันด้านกรีนเทคที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://thefinlab.com/the-greentech-accelerator/ และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://thefinlab.com/gta-sign-up/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 กรกฎาคม 2565

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ