“รชค.มนพร” ขอบคุณพนักงาน ขสมก. ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในการเดินทางช่วงเปิดเทอม

“รชค.มนพร” ขอบคุณพนักงาน ขสมก. ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในการเดินทางช่วงเปิดเทอม

“รชค.มนพร” ขอบคุณพนักงาน ขสมก.

ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในการเดินทางช่วงเปิดเทอม

   ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เริ่มทยอยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะมีผู้ปกครอง และนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดขัด และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  ตนจึงได้กำชับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านการเดินรถ ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ และด้านความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทางด้วยรอยยิ้ม และเดินทางอย่างมีความสุข

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า ขสมก. ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ดังนี้

  1. มิติด้านการเดินรถ  โดยจัดเตรียมรถโดยสาร จำนวน 2,400 คัน ให้บริการวันละ 17,500 เที่ยว พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการเดินรถ ช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า (05.00 – 08.00 น.) มีความถี่ 7 – 12 นาที  ช่วงเวลาเร่งด่วน เย็น (15.00 – 17.00 น.) มีความถี่ 10 – 15 นาที และเพิ่มการให้บริการเดินรถพิเศษในบางช่วงของเส้นทาง ที่มีประชาชนต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก (ตัดเสริม ตัดช่วง)
  2.   มิติด้านความปลอดภัยในการให้บริการ โดยตรวจสอบรถโดยสารทุกครั้ง ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน  กำชับพนักงานขับรถ จอดรับ – ส่ง ผู้ใช้บริการ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารเท่านั้น และกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแล อำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการขึ้น – ลงรถของผู้ใช้บริการพร้อมทั้ง จัดหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษและนายตรวจ ประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียน และจุดเชื่อมต่อการเดินทาง อาทิ  รถโดยสาร – รถไฟฟ้า หรือ เรือ – รถโดยสาร กว่า 20 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชน เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  วงเวียนใหญ่ สวนจตุจักร โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นต้น
  3. มิติด้านความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยกำชับบริษัทซ่อมบำรุงรถโดยสาร ตรวจสอบรถโดยสารให้มีความพร้อมก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน และตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงาน ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

ทั้งนี้  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. ผอ.ขสมก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขสมก. ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการจัดเดินรถรองรับวันเปิดเทอมวันแรก  พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ

You may also like

โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไป กำลังจะฉุดการบริโภคในประเทศ

ไทยพึ่งพ