รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสมทบจำนวน 500,000 บาท จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุน โครงการ “รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” เพื่อออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีสายตาผิดปกติ  ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,500 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน