รถพยาบาลจิตอาสา”ผู้ป่วยโควิด” “โครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ” รับส่งผู้ป่วยฟรี

รถพยาบาลจิตอาสา”ผู้ป่วยโควิด” “โครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ” รับส่งผู้ป่วยฟรี

รถพยาบาลจิตอาสา”ผู้ป่วยโควิด”

“โครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ” รับส่งผู้ป่วยฟรี

                 ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีครอบครัวยากไร้หลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยปัจจัยความไม่สะดวกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการหรือการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูง และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียนี้

                คุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์จึงได้จัดตั้งทีมคุณถั่วขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางแต่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ จึงเกิด “โครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่ยังต้องต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้

                “โครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ” คุณถั่วและทีมจิตอาสา ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต ด้วยการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 จากบ้านไปสู่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือศูนย์พักคอยทุกเเห่งในพื้นที่กรุงเทพเเละปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในตอนนี้ทางทีมได้จัดเตรียมรถรับส่งพร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ยากไร้และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                โครงการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์และทีมงานจิตอาสา ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเช่นกัน แต่มีใจอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ในนามจิตอาสาและโครงการคุณถั่วช่วยส่งต่อ ขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรง รอดปลอดภัยจากโควิด 19 ไปด้วยกัน

                อนึ่งโครงการนี้เป็นเพียงบริการโครงการรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยากไร้เท่านั้น ไม่สามารถจัดหาเตียง หรือสถานพยาบาลให้กับผู้ป่วยได้

                ผู้ป่วยยากไร้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 096-857-7501

You may also like

“โลตัส”ฉลอง 28 ปี ตอกย้ำผู้นำวงการค้าปลีกสมัยใหม่ โหมรุก New SMART Retail ลุยเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่

“โ