“รพ.หัวเฉียว”พร้อมบริการผู้ประกันตนทั่วประเทศ รักษา 7 หัตถการโรคหัวใจและผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

“รพ.หัวเฉียว”พร้อมบริการผู้ประกันตนทั่วประเทศ รักษา 7 หัตถการโรคหัวใจและผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

รพ.หัวเฉียว”พร้อมบริการผู้ประกันตนทั่วประเทศ

รักษา 7 หัตถการโรคหัวใจและผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

   โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตน ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด  ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของประกันสังคม

ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการใน 7 หัตถการ ได้แก่ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ  การขยายหลอดเลือดหัวใจ  การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  การใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน  การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

สำหรับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง ผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็ว แผลเล็กเจ็บน้อย ดูแลง่าย รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแบบเปิด  ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 312

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ