รมว.กห.ตรวจเยี่ยมการฝึก องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีของ กร. ร่วมการฝึก นย. และ สอ.รฝ.

รมว.กห.ตรวจเยี่ยมการฝึก องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีของ กร. ร่วมการฝึก นย. และ สอ.รฝ.

รมว.กห.ตรวจเยี่ยมการฝึก

องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีของ กร.

ร่วมการฝึก นย. และ สอ.รฝ.

    วันที่ 15 ธ.ต.66 นาย สุทิน คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กห.) ตรวจเยี่ยมการฝึก องค์บุคคลและยุทธวิธีของกองเรือยุทธการ (กร.) ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ในพื้นที่อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

เมื่อเวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ขณะทำการฝึกในทะเล โอกาสนี้ เรือหลวงนเรศวร ยิงสลุต จำนวน 19 นัด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เชิญรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ชมการฝึกการปฏิบัติการทางเรือ ในห้องศูนย์ยุทธการของ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เช่นการค้นหาและต่อตีเรือดำน้ำ การสาธิตการรับส่งสิ่งของในทะเล การตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพลประจำเรือ ก่อนออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงอ่างทอง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝึก พร้อมทั้งชมการปฏิบัติงานในการเตรียมการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ณ ห้องควบคุมปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก  และเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ รวมถึงการปล่อยยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก ออกจากดาดฟ้ายานยนต์ของเรือหลวงอ่างทอง

ในเวลา 12.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึง สนามฝึก กองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบาย และแนวทาง การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ในปีงบประมาณ 2567 โดยในส่วนของงานยุทธการและการฝึกจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยกำลังรบใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยลดหน่วยเฉพาะกิจที่ซ้ำซ้อนหรือหมดความจำเป็น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือทางฝั่งทะเลอันดามัน การประสานงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือให้เป็นรูปธรรม และในส่วนของการฝึกกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรบและการบูรณาการ ของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นั้น จะดำเนินการอย่างจริงจัง

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความพร้อมยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ แก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมีการประกอบกำลังเป็นหมวดเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและสนับสนุน ประกอบด้วย หมวดเรือเฉพาะกิจโจมตีและคุ้มกัน (เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงหัวหิน เรือหลวงกันตัง) หมู่เรือลำเลียง(เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงมันใน เรือหลวงทองแก้ว) หน่วยกำลังส่วนล่วงหน้า (ชุดปฏิบัติการพิเศษ  เรือ ปฏิบัติการความเร็วสูง เรือยาง) กำลังรบยกพลขึ้นบก (ยาบรบสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ AAV 8 คัน ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ VN-16 3 คัน ยานเกราะล้อยางแบบ BTR 2 คัน) และอากาศยานจากกองการบินทหารเรืออีกจำนวนหนึ่ง

You may also like

คาดปี 2567 ส่งออกทุเรียนไทยไปจีนโต 12% หดตัวจากโต 30% ในปีก่อนหน้า

ในปี 256