รวมพลัง”ชาวปง”ก่อนเข้าหน้าแล้ง

รวมพลัง”ชาวปง”ก่อนเข้าหน้าแล้ง

รวมพลัง”ชาวปง”ก่อนเข้าหน้าแล้ง

                นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง จ.พะเยา ร่วมกับนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และนางนารี เวียงคำ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)อ.ปง จัดกิจกรรมก่อนฤดูแล้ง เชิญ 2 นักวิจัยจาก ม.แม่โจ้ไปให้ความรู้เรื่อง " การเพาะเห็ดในป่า " แก่ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำ 5 หมู่บ้าน นำร่อง เพื่อนำเชื้อเห็ดหลายสายพันธุ์ไปใส่ในป่า เป็นการแสวงหาอีกช่องทางหนึ่ง ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ที่หอประชุมเทศบาลแม่ยม เมื่อเร็วๆนี้

                ในการนี้ ทสม.ปงได้มอบเครื่องเป่าลมเพื่อแยกไฟลามป่าให้หมู่บ้านละ 2 เครื่อง โดยมีนายประดิษฐ์ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลแม่ยม เป็นตัวแทนรับมอบ

                ในโอกาสเดียวกันนายอำเภอปง ก็ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชยให้นักเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 4 ทีมที่ทำสื่อวิดิโอ เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกป้องกันหมอกคันและไฟป่าด้วย

 

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้