ระวัง!แม่ขาดธาตุเหล็ก เหตุทารกตายหรือพิการ

ระวัง!แม่ขาดธาตุเหล็ก เหตุทารกตายหรือพิการ

ระวัง!แม่ขาดธาตุเหล็ก เหตุทารกตายหรือพิการ

ข้อมูลจากกรมอนามัย พบว่าปี 2558  อัตราการตายของหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีวิต 100,000 คน สาเหตุมาจากการตกเลือดหลังคลอด ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 39% คลอดก่อนกำหนด 10.4% เสียชีวิตจากภาวะความพิการแต่กำเนิด 7% รวมทั้งยังพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มีเพียง 23.9% และพบว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะโลหิตจาง 29.8% ทำให้ประเทศไทยพบกับปัญหา เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ  

ผลสำรวจปี 2551-2552 พบว่า หญิงไทย19-50 ปี ได้รับธาตุเหล็กจากอาหาร 8 มิลลิกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ในความต้องการของร่างกาย 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามิน แสนวิเศษ” แจกวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี ทุกคนที่พร้อมและวางแผนจะมีลูก เพื่อบำรุงร่างกาย ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด โดยองค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก พร้อมมอบให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้แดง.com. โดยระยะแรกตั้งเป้าไว้ 50,000 ราย

ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและเป็นไปตามมติสมัชชาอนามัยปี 2555 ที่ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 50% ภายในปี 2568 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก หรือวิตามินแสนวิเศษให้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20-34 ปี ทุกคนที่พร้อมหรือตั้งใจและวางแผนจะมีลูกโดยการกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U