รัฐธรรมนูญทุกฉบับของไทยติดเชื้อ “เจ้าปัญหา” เช่นเดิม!!

รัฐธรรมนูญทุกฉบับของไทยติดเชื้อ “เจ้าปัญหา” เช่นเดิม!!

 

รัฐธรรมนูญทุกฉบับของไทยติดเชื้อ "เจ้าปัญหา" เช่นเดิม!!

                ปีหมู 2562 ประชาชนคนไทยทั่วประเทศและนานาชาติรู้กันตั้งแต่ปลายปีหมาว่า 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการเลือกตั้งคร้้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับใหม่

                แต่การเมืองเป็นเรื่องแน่นอนที่ไม่อาจคิดได้ล่วงหน้า  ก็มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนเลือกต้้งจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไปเป็นเดือนมีนาคม 2562

                จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้อย่างชัดเจนว่า วันเลือกตั้งจะไม่เลื่อน หรือเลื่อนไปเดือนมีนาคม  ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม หรือ 17 มีนาคม และ 24 มีนาคม 2562

                แต่ถ้าท่านผู้อ่านที่เคารพอ่านคอลัมน์นี้ในวันหลัง ก็รู้แล้วว่าวันเลือกตั้้ง คือวันไหนในเดือนมีนาคม 2562!!

                ซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ก็เป็น "รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา" เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่โดยฉีกทิ้งไป เหมือนมีเชื้อโรคปัญหาติดต่อกันมาโดยตลอด

                เป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อที่ "รัฐธรรมนูญ" ของไทยใดมักจะแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาให้เกิดปัญหายุ่ง ๆ อีรุงนุงตังในการตีความ??

                สำหรับ "รัฐธรรมนญ ปี 2560" ฉบับปัจจุบันนี้ก็ได้ออกฤทธิ์ออกเดชคำว่า "แล้วเสร็จ" ที่ผู้รู้่และผู้แส่รู้แสดงความคิดเห็นตีความที่แตกต่างไปคนละมุมคนละทาง

                เนื่องจากรัฐธรรมนูญตามมาตรา 286 ได้เขียนระบุไว้ว่า  หลังจากที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้แล้ว ให้คณะกรรมการเลือกต้้ืง(กกต.)จัดการเลือกต้้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน

                เหตุที่มีปัญหาตึงตังขึ้นมา ก็เพราะมีผู้ตีความว่า กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส.อย่างน้อย 95 % ภายใน 150 วัน!!

                แต่ก็มีความเห็นจากอีกผู้รู้ว่า กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 150 ไม่นับรวมกับการประกาศผู้ที่ได้เป็น ส.ส.อย่างน้อย 95 %

                ดังนั้นคำว่า "แล้วเสร็จ" จึงมีความหมายที่อันตรายถึงกับติดคุกได้  ถ้า กกต.ตีความผิดเพียงจัดให้มีเลือกตั้งหย่อนบัตรภายใน 150 วัน เพราะต้องมีผู้ปรารถนาดียื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแน่นอน

                ทว่า ประธาน กกต.ได้ยืนยันแล้วว่า  กกต.จะดำเนินการเลือกต้ั้งและประกาศชื่อผู้เป็น ส.ส. ให้ "แล้วเสร็จ"ภายใน 150 วัน

                คำพูดของท่านประธาน กกต. จึงเป็นคำกล่าวที่ต้องปลอดภัยไว้ก่อน  เพราะจะไม่มีช่องทางที่ผู้ต้องการหาเรื่องยื่่นตีความได้??

                ด้วยเหตุฉะนี้  จึงมีผู้เสนอนแนะว่า ถ้า กกต.กำหนดวันเลือกต้้งที่ 10 มีนาคม 2562 ครบ 150 วันก็คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเลยพระราชพิธีสำคัญอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยไปเรียบร้อยแล้ว

                อย่างไรก็ดี  มีผู้หวังดีว่า กกต.ควรที่จะนำคำว่า "แล้วเสร็จ" ถามไปยังประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า เจตนารมณ์ที่เขียนคำว่า "แล้วเสร็จ" นั้นหมายความว่าอะไรแน่ ๆ

                ปรากฏว่ามีกระแสออกมาว่ามีคำตอบจาก ประธาน กรธ. ว่า กรธ.มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่มีหน้าที่ "ตีความ"??

                หรือ มีอีกกระแสแนะว่า ควรยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำว่า "แล้วเสร็จ" ให้รู้ชัดเจนไปเลยไม่ต้องมาถกเถียงเสี่ยน้ำลายกันอีก  แต่ก็มีคำตอบกลับมาว่า เหตุยังไม่เกิดขึ้น  ไม่อาจตีความได้!?!

                คำตอบนั้นทำให้ประชาชนได้แต่ถอนใจส่ายหน้า  พูดไม่ออกบอกไม่ถูก!!

                ผู้สันทัดกรณีวิเคราะสาเหตุที่ กรธ.โยนปัญหาให้ศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากเป็นผู้ร่างให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ  เพราะเป็นงานในหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องทำ

                เอวัง ด้วยประการฉะนี้แล!!

                                                นายจักรยาน

               

               

               

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ