ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบ  “ม็อบ” จะจบหรือไม่??

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบ  “ม็อบ” จะจบหรือไม่??

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบ  "ม็อบ" จะจบหรือไม่??

นายจักรยาน

            สถานการณ์การเมืองของบ้านเมืองเราเหมือนดังคำพระที่ว่า "ตถตา" มันเป็นเช่นนั้นเอง

            ไม่ว่าจะเรื่องของ "ม็อบ 3 นิ้ว"  หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เป็นกฎหมายสูงสุดในขณะนี้  มันก็เป็นเช่่นนั้นเองแหละท่านที่เคารพ

                พฤติกรรมที่กระทำรุนแรงของ "ม็อบ" ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมักจะเป็นไปในประเภท ถ่่อย เถือน หยาบคาย สาดสี บิดเบือน จากข้ออ้างสิทธิเสรีภาพที่ต้องละเมิดสิทธิของประชาชนตัวจริงเป็นประเพณีเหมือนกันหมดทั่้งโลก

                สำหรับพฤติกรรมของ "ม็อบ 3 นิ้ว" ในประเทศไทยที่ประกาศคุยโวว่าจะมีเซอร์ไพร้ส์แบบเบิ้ม ๆ ทุกครั้ง  ก็ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วประเทศว่าเป็น "ม็อบ" ที่มีการกระทำที่ไม่มีอะไรดีตามความสวยงามของประชาธิปไตยแต่อย่างไร

                เหมือนเป็นการทำลาย "ประชาธิปไตย" ที่ดีให้ย่อยยับเสียหายมากกว่าเชิดชูคำว่า "ประชาธิปไตย"

                ส่วน "รัฐธรรมนูญปี 2560" ที่ได้มีการวิพากษฺ์วิจารณ์ว่า ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนตรงไหนเลย  มีแต่บรรดานักการเมือง พรรคการเมือง  กลุ่มองค์กรทางการเมือง  อาจารย์นักวิชาการบางกลุ่มว่าไม่ดี

                ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ามีบางส่วนของ "รัฐธรรมนูญ" ฉบับปัจจุบนี้ไม่ดี  ทำให้สถานการณ์การเมืองไม่มีทางออกให้ประชาธิปไตยของการแย่งชิงอำนาจเข้ามาบริหารประเทศชาติได้หายใจได้สะดวกขึ้น

                ด้วยเหตุฉะนี้  การผ่าทางตันของ "รัฐธรรมนูญปี 2560" ตามกระแสเรียกร้องของฝ่ายการเมืองด้วยการที่รัฐสภาลงมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลและ"ฝ่ายค้าน" เสนอเข้ามาแบบของใครของมัน

                แม้ว่าจะมีการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 7 ฉบับ  แต่ก็ถูกตีตกไป 5 ฉบับ  ก็เพราะ "มันเป็นเช่นนั้นเอง" ตามกฎกติกาการเมืองประชาธิปไตยในเวทีรัฐสภา

                การแก้ไชรัฐธรรมนูญปี 2560 ของ "รัฐบาล" กับ "ฝ่ายค้าน" มีประเด็นเหมือนกันคือให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)จำนวน 200 คน แต่ต่างกันตรงที่มาของ ส.ส.ร.เท่านั้น

                โดย "ฝ่ายรัฐบาล" ให้มี ส.ส 200 คน.มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 150 คน อีก 50 คนมาจากการแต่งตั้งโดยเป็นโควต้าให้ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติทุกพรรคเลือกมา 10 คน ให้เกียรติ ส.ว.เลือกมา 10 คน ให้ที่ประชุมอธิการบดีเลือกเข้ามา 10 คน และมีตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาอีก 10 คน

                ส่วนของ "ฝ่ายค้าน"  ส.ส.ร.ทั้งหมด 200 คนมาจากการเลือกของประชาชนทั้งประเทศ  ไม่ให้มีการแต่งตั้งประการใด

เสียงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 45 คนที่เสียงของฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. รวมกันแล้วมากว่าซีก "ฝ่ายค้าน"  ยังไง ๆ ที่ประชุมกรรมาธิการ ฯ จะต้องมีมติให้ใช้ฉบับแก้่ไขของ "รัฐบาล" เป็นหลักในการพิจารณาอย่างแน่นอน

                เมื่อคณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งกลับไปยังรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 ประมาณกลางเดือนธันวาคม  ผ่านวาระ 2 แล้วก็ต้อแช่รอเวลาอีก 15 วัน แล้วส่งเรื่องให้ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบในวาระ 3 ใกล้ ๆ วันส่งท้ายปีเก่า 2563

                อย่างไรก็ตามที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว  ยังต้องให้ประชาชนลง "ประชามติ" เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกครั้งตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก่อนที่จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้่า ฯ ประกาศใช้อีก 90 วัน

                ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คนตามพิมพ์เขียวที่รัฐสภาได้โอเค  คาดกันว่าการเลือกต้้ง ส.ส.ร.จะอุบัติขึ้นมาในกลางปีหน้า 2564 และก็ให้ ส.ส.ร.ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 240 วัน  แล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้ ส.ส.และ ส.ว.เห็นขอบอีกครั้งตามกติกามารยาทของรัฐธรรมนูญ

                จากนั้นให้ประชาชนลง "ประชามติ" เห็นชอบหรือไม่อีกครั้ง!!

                ซึ่งการร่่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้ต้องผ่าน "ประชามติ" จากประชาชน 2 ครั้ง 2 หน เพื่อมิให้ใครมากล่างอ้างทางการเมืองว่าประชาชนไม่รู้เรื่อง??

                มี "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" จากฝีมือของ ส.ส.ร.แล้ว ก็ต้องมีการกระทุ้งกระตุ้นให้ "ลุงตู่" ยุบสภาทันที  เพื่อจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาธิปไตยไทยแล่นฉิว

                ถึงเวลานั้น "ลุงตู่" น่าจะประกาศ "ยุบสภา" มากกว่าตื้อขอเวลาอีกไม่นานอยู่ต่อไป  เพราะกว่าจะมีเลือกตั้งก็คงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 กว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อาจเป็นกลางปี 2565

                ถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองที่ไม่คาดฝันที่ทำให้ "ลุงตู่" ต้อง "บ๋ายบาย" จากเก้าอี้่ก่อน  ก็ยังมีเวลาอีกปีครึ่งที่่ "ลุงตู่" เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ

                อันเป็นระยะเวลาที่เทอมของ "ลุงตู่" ใกล้หมดเวลาพอดี!!

                อาจมีการตั้งคำถามว่า "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"  ผ่านความชอบจากประชาชนทั่วประเทศด้วยเสียงส่วนใหญ่  จะมีกลุ่มไหนออกมาเย้วๆ ก่อ "ม็อบ" ไม่เห็นด้วยหรือไม่ เพราะไม่พอใจที่ไม่ยอมร่างตามใจของกลุ่มม็อบ

                หรือ รัฐบาลใหม่ ที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  จะมี "ม็อบ" ประท้วงเนื่องจากไม่ชอบหน้า "นายกรัฐมนตรี" คนใหม่และรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่??

            แม้ว่างานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลา  แต่ทว่า "ม็อบ" การเมืองไม่่เลิกไปไหน

            เพราะ "ม็อบ" มีท่อน้ำเลี้ยงจัดงานเลี้ยงได้ตลอดเวลา!!

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha