ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิชย์ นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ได้เดินทางไปที่จังหวัดยะลา เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางชลธิชา ใหม่แดง ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยได้มอบทุน 10,000 บาท เพื่อเป็นอาชีพในการทำรองเท้าขาย และนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือมอบของอุปโภคบริโภคอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน