ลาทีสงกรานต์ สวัสดีประชาธิปไตย

ลาทีสงกรานต์ สวัสดีประชาธิปไตย

ลาทีสงกรานต์ สวัสดีประชาธิปไตย

 

ปิดท้ายสงกรานต์ขอส่งสารมาคารวะ

กราบคุณพระอวยพรเพื่อนให้สดชื่น

ให้สงกรานต์ให้ความสุขอย่างยั่งยืน

ให้รู้ตื่นให้รู้ตัวให้มีตังค์

ให้เป็นวันอีกวันหนึ่งเริ่มต้นดี

ให้วันนี้เริ่มเป็นวันอันมั่งคั่ง

ให้ครอบครัวเปี่ยมด้วยรักอันจีรัง

ให้มีพลังเข้มแข็งสร้างสังคมไทย

 ให้ผองเพื่อนสุขสมบูรณ์พูลสวัสดิ์

อย่าติดขัดมีความคิดสมสมัย

ช่วยกันสร้างช่วยรังสรรประชาธิปไตย

ยึดยิ่งใหญ่คือประโยชน์ประชาชน

สงกรานต์ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านไป

อยู่คู่ไทยประเพณีนี้งามล้น

หากประชาธิปไตยคู่ไทยคู่สากล

เราทุกคนคงสุขใจศักดิ์ศรีไทย

ไม่วันนี้ก็วันหนึ่งต้องดีแน่

หากแน่วแน่แก้ปัญหาข้อเงื่อนไข

สร้างธรรมาธิปไตยสร้างสังคมศิวิไลซ์

จารึกไว้ให้ประวัติการณ์ขับขานเอง๐

…………………………………………… 

เกียรติชัย. พงษ์พาณิชย์

     15. เมษายน. 2561

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ