“ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค”เปิดกลยุทธ์ขยายธุรกิจเชิงรุก เร่งโตอย่างยั่งยืน

“ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค”เปิดกลยุทธ์ขยายธุรกิจเชิงรุก เร่งโตอย่างยั่งยืน

"ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค"เปิดกลยุทธ์ขยายธุรกิจเชิงรุก เร่งโตอย่างยั่งยืน

            บริษัท ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค (Levi Strauss & Co.) (NYSE: LEVI) ประกาศแผนการอันยิ่งใหญ่ในการเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนความสำเร็จเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตคือการกระจายธุรกิจข้ามภูมิภาค หมวดหมู่เครื่องแต่งกาย และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค จะเปิดตัวร้านใหม่และโฉมใหม่ของร้านที่มีอยู่เดิม ตลอดจนนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ภายในร้านทั่วทั้งภูมิภาค

                ในบรรดาร้านใหม่ที่จะเปิดตัวในปีนี้ประกอบด้วยร้านลีวายส์ (Levi's®) ในประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดยลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค จะปรับปรุงหน้าร้านและมุมขายสินค้าในห้างให้เป็นรูปแบบใหม่ในชื่อ เน็กซ์เจน อินดิโก (NextGen Indigo) โดยมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการติดตั้งไฟและจอแอลอีดีบริเวณซุ้มประตูทางเข้าเพื่อนำเสนอคอนเทนต์การตลาด และร้านบางสาขาในภูมิภาคจะมีบริการตกแต่งเสื้อผ้าเองตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ในขณะที่ตลาดค้าปลีกค้นพบสมดุลใหม่ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค จะมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทุกช่องทาง โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ลูกค้าแบบไฮบริด

                นูโฮลต์ ฮุยซาเมน (Nuholt Huisamen) กรรมการผู้จัดการและรองประธานอาวุโส บริษัท ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจของเราในทุกระดับ เรากำลังคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำและวิธีคว้าชัยชนะในตลาดปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เรากำลังเปิดรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจะทำเช่นนี้ผ่านการยกให้คนเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา และผ่านแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ เนื่องจากการเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายที่ดีที่สุดในโลก"

                ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค อาศัยมรดกตกทอด 169 ปีของแบรนด์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของสินค้าหมวดหมู่หลัก พร้อมกับเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยผู้นำระดับโลกด้านเสื้อผ้ายีนส์แห่งนี้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และเอไอ เพื่อให้ก้าวล้ำนำเทรนด์อยู่เสมอ ตลอดจนขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นำเสนอบริการทุกช่องทาง ครองตลาดการขายตรงถึงผู้บริโภค (DTC) และยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคในท้ายที่สุด

                ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความเอาใจใส่ ความคิดริเริ่ม ความซื่อตรง และความกล้าหาญ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก บริษัทจึงเป็นที่หมายปองของผู้มีความสามารถเสมอมา และตลอดสถานการณ์โควิด บริษัทได้ริเริ่มโครงการมากมายเพื่อสนับสนุนพนักงานทั้งในสำนักงาน หน้าร้าน ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานผลิต ซึ่งรวมถึงการจัดตารางงานที่ยืดหยุ่น การมอบทรัพยากรเพิ่มเติม และการสนับสนุนทางการเงิน ผ่านทางมูลนิธิเร้ดแท็บ (Red Tab Foundation) ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือพนักงานยามลำบากกองทุนแรก โดยบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินราว 2.4 ล้านดอลลาร์แก่พนักงานกว่า 1,800 คนในปี 2564 โดยได้รับทุนสนับสนุนหลักจากพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้เกษียณอายุ แนวคิดที่ไม่เหมือนใครนี้ได้ช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความความยากลำบากในชีวิตประจำวัน ประสบภัยธรรมชาติ และได้รับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์ DTC บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะของตนเองผ่านโครงการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น แมชชีน เลิร์นนิง บูทแคมป์ (Machine Learning Bootcamp) เพื่อให้พนักงานมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

                ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ได้กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้จริง และยังคงยึดมั่นในแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบและความยั่งยืนที่ระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 โดยบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินการด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศปี 2568 ผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การใช้เทคนิค Water<Less® ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้หลายพันล้านลิตรในขั้นตอนการผลิต, การลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน, การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและวัสดุที่ยั่งยืนด้วยผ้า Wellthread™ รวมถึงการสนับสนุนการบริโภคอย่างมีจริยธรรมผ่านแคมเปญ Levi's® Buy Better, Wear Longer ซึ่งความคิดริเริ่มเหล่านี้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทในการพัฒนาและใช้แนวปฏิบัติและผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

                นอกจากนี้ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ยังเดินหน้าสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิง กลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ได้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น โดยมรดกแห่งการให้นี้เริ่มต้นมาจากการบริจาคเงิน 5 ดอลลาร์จากผลกำไรเล็กน้อยเมื่อกว่า 160 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ มูลนิธิลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss Foundation) ยังได้บริจาคเงินมากกว่า 340 ล้านดอลลาร์ และริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพนักงานจิตอาสาและโครงการสนับสนุนสาธารณะ โดยในปี 2564 พนักงานของบริษัทได้ร่วมกันบริจาคเงินกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้เวลาทำงานจิตอาสารวม 12,871 ชั่วโมง

…………………………………………………………………

เกี่ยวกับลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค

ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค (แอลเอสแอนด์โค) คือหนึ่งในบริษัทเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเสื้อผ้ายีนส์ บริษัทออกแบบและจำหน่ายกางเกงยีนส์ เสื้อผ้าลำลอง และเครื่องประดับทั้งสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ภายใต้แบรนด์ลีวายส์ (Levi's®), ซิกเนเจอร์ บาย ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค (Signature by Levi Strauss & Co.™), เดนิเซ็น (Denizen®), ด็อกเกอร์ส (Dockers®) และบียอนด์ โยคะ (Beyond Yoga®) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายในกว่า 110 ประเทศทั่วโลกผ่านห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า เว็บไซต์ รวมถึงหน้าร้านและมุมขายสินค้าในห้างราว 3,100 สาขาทั่วโลก ทั้งนี้ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค มีรายได้สุทธิปี 2564 อยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://levistrauss.com สำหรับข่าวสารและประกาศทางการเงินดูได้ที่ http://investors.levistrauss.com

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้