ลูกหลานยินดี

ลูกหลานยินดี

ลูกหลานยินดี

กลุ่มน้องลูกหลาน สกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา เลี้ยงแสดงความยินดี พลตรีมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ที่ได้รับโปรดเกล้า พระราชทานยศพลตรี นำโดย พ.ต.ท.วีระชาติ มีณัฐวุฒิธนพล, ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, รัตนพัฒน์ บีวิเศษกุลเดช, จิระ ปัญญาชื่น ร่วมแสดงความยินดี ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น Shakariki  ซอยโยธินพัฒนา เอกมัย- รามอินทรา

You may also like

ดร.มนพร หนุนสร้างท่าเทียบเรือ กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กุมภวาปี อุดรธานี

ดร.มนพร