วงการแพทย์ได้มีการสัมมนาการแก้ปัญหาเรื่อง “การฟ้องร้อง”

วงการแพทย์ได้มีการสัมมนาการแก้ปัญหาเรื่อง “การฟ้องร้อง”

วงการแพทย์ได้มีการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันมากขึ้นในวงการสาธารณสุข ในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสาร และเป็นผู้รับสารได้รวดเร็วในยุคที่โลกทุกวันนี้แคบลง เพราะทุกคนสามารถที่ใช้มือถือและอินเตอร์เน็ตได้
            วงการแพทย์การสาธารณสุขก็ตระหนักในการถูกฟ้องร้องมากขึ้นในทุกวันนี้ การสัมมนา "เครือข่ายคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการ ประจำปี 2561” โดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล แพทย์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกภาค และที่สำคัญได้เชิญผู้ประนีประนอมจากศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ได้มีคดีขึ้นศาลอยู่เช่นกัน บางคดีก็ตกลงกันได้โดยไม่ได้ผ่านการตัดสิน
            วันนี้ (6 พ.ย. 60 ) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์ กล่าวด้วยน้ำเสียงที่บงบอกด้วยความคับใจว่า อยากให้ผู้ใหญ่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องฟังเราบ้าง ฟังผู้ป่วยบ้าง เวลาเกิดความขัดแย้ง หรือความผิดพลาด ไม่ใช่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มาพบหมอนั้นต้องการที่จะฟ้องหมอ โรงพยาบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ที่ผ่านมาไม่ฟังเราเลย ไม่เคยให้พบผู้ใหญ่เลยไม่รู้กลัวอะไร

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U