“วราวุธ”จี้เพจรับอุปการะเด็ก อย่าใช้คำ“อุปการะ”มาหากิน ระวังเข้าข่ายค้ามนุษย์ โทษสูง!

“วราวุธ”จี้เพจรับอุปการะเด็ก อย่าใช้คำ“อุปการะ”มาหากิน ระวังเข้าข่ายค้ามนุษย์ โทษสูง!

“วราวุธ”จี้เพจรับอุปการะเด็ก

อย่าใช้คำ“อุปการะ”มาหากิน

ระวังเข้าข่ายค้ามนุษย์ โทษสูง!

ที่บริเวณหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเพจเฟซบุ๊กกลุ่มส่วนตัว ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหาคนอุปการะเด็ก หรือบุตรบุญธรรม หวั่นเข้าข่ายค้ามนุษย์ ว่า เพจต่างๆ ที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามานั้น มีการนำเอาเด็กออกมาเสนอ โดยใช้คำว่าผู้อุปการะ แล้วบางคนได้เสนอตัวขออุปการะเด็กอายุเท่าไหร่ เพศใด  ซึ่งมีการเถียงกันมากมายนั้น ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เฝ้าติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพราะว่ามีการสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากในการที่จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ถ้าหากว่าไม่พร้อมที่จะมีบุตร ขออย่าพึ่งมี แต่ขอให้คำนึงถึงตัวเด็กไม่ว่าจะอายุ 1 เดือน หรือ 3 ขวบ หรืออายุเท่าไหร่ เด็กคนหนึ่งไม่ใช่สินค้า และไม่ใช่ของที่จะมาเสนอให้อุปการะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้กำลังเปลี่ยนคำว่า “ซื้อ” เป็นคำว่า “อุปการะ” หรือไม่ ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่าเอาคำว่าอุปการะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นายวราวุธ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การทำงานของกระทรวง พม. เราดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก อย่านำเด็กมาซื้อขาย อย่านำเด็กมาเสนอให้คนนั้นคนนี้ ขอให้คำนึงถึงจิตใจของเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นท่านใดที่ดำเนินการอยู่ และการที่จะเสนอตัวอุปการะเด็ก หรือการที่จะเสนอตัวเด็กให้กับคนอื่นเพื่ออุปการะนั้น ถ้าท่านมีความประสงค์จริง ขอให้ดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ภายใต้กระทรวง พม. หรือผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่เสนออุปการะหรือขออุปการะด้วยตัวของท่านเองผ่านตามเพจเหล่านี้ ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัย หรือว่าพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย ขอให้แจ้งมาที่ ศรส. ผ่าน ฮอตไลน์ พม. 1300 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และเราจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการค้ามนุษย์

You may also like

โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไป กำลังจะฉุดการบริโภคในประเทศ

ไทยพึ่งพ