วาโก้ มอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาค บราฯ

วาโก้ มอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาค บราฯ

วาโก้ มอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาค บราฯ

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบราจาก นายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)โดยจะนำหมวกกันแดดจำนวน 4,400 ใบ มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ติดลำดับต้น ๆ ของโลก และจะนำกล่องรับบริจาคไปมอบต่อแก่สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานครในโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7" เพื่อเชิญชวนผู้หญิงทั่วกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพ โดยนำไปย่อยสลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ ระบบปิด สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเท พฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน